Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt: Znajdź pracę

woj.: mazowieckie

Menu:

 

Z ostatniej chwili

aktualnosci2010-09-30 | Podziękowania

Uprzejmie informujemy, że z dniem 30 września 2010 r. dobiega końca realizacja projektu „Znajdź pracę". Uczestnicy i uczestniczki szkolenia wzięli ...

więcej +

aktualnosci2010-09-24 | Rezultaty projektu "Znajdź pracę" - szkolenie "Kadry i płace z obsługą programu Symfonia"

 Przedstawiamy Państwu osiągnięte rezultaty projektu „Znajdź pracę” dotyczące szkolenia "Kadry i płace z obsługą programu Symfonia” Projekt "Znajdź pracę" jest współfinansowany ...

więcej +

aktualnosci2010-09-24 | Zakończenie usług w projekcie "Znajdź pracę"

   Informujemy, że zakończyły się już usługi w ramach projektu „Znajdź pracę”. W projekcie wzięły udział trzy 15-osobowe grupy szkoleniowe. ...

więcej +

aktualnosci2010-09-14 | Zakończenie Indywidualnego Pośrednictwa Pracy przez uczestników szkolenia „Kadry i płace z obsługą programu Symfonia”

     Informujemy,  iż 10 września 2010 roku  zakończyły się zajęcia Indywidualnego Pośrednictwa Pracy dla uczestników szkolenia „Kadry i płace z ...

więcej +

aktualnosci2010-09-09 | Rozpoczęcie Indywidualnego Pośrednictwa Pracy przez III grupę szkoleniową uczestników projektu „Znajdź pracę”

    W dniu 06.09.2010 r. rozpoczęły się zajęcia Indywidualnego Pośrednictwa Pracy dla III grupy szkoleniowej - „Kadry i płace z ...

więcej +

aktualnosci2010-09-06 | Zakończenie szkolenia „Kadry i płace z obsługą programu Symfonia” w ramach projektu „Znajdź pracę”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 03.09.2010 r. (piątek) zakończyło się szkolenie dla III grupy uczestników projektu „Znajdź pracę” - „Kadry ...

więcej +

archiwum aktualności projektu +

 

Zakres wsparcia

Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:

 • Grupowe poradnictwo zawodowe,
 • Szkolenie,
 • Indywidualne pośrednictwo pracy.

 Dla każdej z grup przeprowadzone zostaną 16-godzinne warsztaty z zakresu poradnictwa zawodowego. Zajęcia będą miały na celu:

 • rozwój świadomości szans i możliwości radzenia sobie z sytuacją utraty pracy;
 • nabycie umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych;
 • diagnozowanie i ocenę własnych możliwości, cech osobowości, zainteresowań oraz preferencji zawodowych;
 • przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentacji;
 • zwiększenie gotowości do zmian;
 • zwiększenie motywacji do działania.

Usługę będą świadczyć doradcy zawodowi w ramach Agencji Zatrudnienia (Certyfikat nr 5009) prowadzonej przez Fundację.

W ramach projektu oferujemy także 3 szkolenia do wyboru:

 • „Przygotowywanie i zarządzanie projektami z zakresu funduszy unijnych” - w wymiarze 120 godzin dydaktycznych, w tym 80 godzin zajęć teoretycznych i 40 godzin zajęć komputerowych;
 • „Sprzedaż z obsługą komputera” – w wymiarze 100 godzin dydaktycznych, w tym 60 godzin zajęć teoretycznych i 40 godzin praktycznej obsługi komputera;
 • „Kadry i płace z obsługą programu Symfonia” - w wymiarze 110 godzin dydaktycznych, w tym 60 godzin zajęć teoretycznych i 50 godzin praktycznej nauki obsługi programu Symfonia.

Szkolenia będą obejmować następujące zakresy tematyczne:

„Przygotowywanie i zarządzanie projektami z zakresu funduszy unijnych”:

 • Polityka spójności Unii Europejskiej,
 • Fundusze strukturalne w latach 2007-2013,
 • Programy Operacyjne i źródła ich finansowania,
 • Zasady opracowywania aplikacji o dotacje unijne 2007-2013 (projekty społeczne i projekty inwestycyjne),
 • Tworzenie koncepcji projektu,
 • Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych(projekty społeczne i projekty inwestycyjne) ,
 • Procedura oceny projektów (projekty społeczne i projekty inwestycyjne),
 • Zasady realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych,
 • Zarządzanie projektem,
 • Rozliczanie projektu,
 • Monitoring i ewaluacja w projekcie,
 • Warsztaty z zakresu tworzenia projektów.

„Sprzedaż z obsługą komputera”:

 • Prawne aspekty sprzedaży,
 • Finanse w handlu,
 • Zasady marketingu,
 • Źródła pozyskiwania klientów,
 • Handel detaliczny i handel hurtowy,
 • Gospodarka magazynowa i obrót towarowy,
 • Etyka i kultura w zawodzie sprzedawcy,
 • Sporządzanie dokumentów sprzedaży,
 • Korespondencja handlowa,
 • Negocjacje handlowe,
 • Nowoczesne techniki sprzedaży,
 • Obsługa komputera (MS Office)


„Kadry i płace z obsługą programu Symfonia”:

I. Prawo Pracy:

 • Podstawowe zasady nawiązania stosunku pracy
 • Rodzaje umów o pracę
 • Zasady postępowania z pracownikami w tzw. okresach ochronnych
 • Czas pracy i jego ewidencjonowanie, rozliczanie godzin nadliczbowych, praca w porze nocnej, zapewnienie odpoczynku
 • Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych; urlopy macierzyńskie, urlopy wychowawcze, urlop w wymiarze godzinowym, urlop na żądanie
 • Kontrola z inspekcji pracy

II. Płace :

 • Podstawy prawne ustalania wynagrodzeń ,
 • Systemy i formy płac stosowane w praktyce ,
 • Obowiązki zakładów pracy wobec ZUS i Urzędów Skarbowych ,
 • Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym pracowników, zleceniobiorców,
 • Podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu,
 • Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń dla pracowników,
 • Zasady ustalania podstawy wymiaru dla ubezpieczonych nie będących pracownikami.

III. Zajęcia komputerowe - obsługa programu symfonia

Szkolenia przewidywane są w terminach:

 • „Przygotowywanie i zarządzanie projektami z zakresu funduszy unijnych” 05 – 06.2010 r.,
 • „Sprzedaż z obsługą komputera” 06 – 07.2010 r.,
 • „Kadry i płace z obsługą programu Symfonia 08 – 09.2010 r.

Grupowe poradnictwo zawodowe oraz szkolenia będą realizowane od poniedziałku do piątku w wymiarze 6-8 godzin dziennie.

Indywidualne pośrednictwo pracy:

Każdy z uczestników projektu weźmie udział w 2 godzinach zegarowych indywidualnego pośrednictwa pracy. W zależności od preferencji będzie 1 spotkanie dwugodzinne lub 2 spotkania jednogodzinne.

Usługa będzie obejmowała:

 • informowanie o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;
 • udostępnianie aktualnych ofert pracy przy uwzględnieniu wymaganych kwalifikacji zawodowych i wymagań pracodawcy;
 • informowanie o możliwościach uzyskania innej pomocy celem zwiększenia szans na zatrudnienie;
 • informowanie o przysługujących osobom bez zatrudnienia prawach i obowiązkach.

Pośrednictwo będzie się odbywało w Biurze Projektu. Usługę będą świadczyć pośrednicy pracy w ramach Agencji Zatrudnienia (Certyfikat nr 5009) prowadzonej przez Fundację.

Uczestnikom zapewniamy:

 • zestaw materiałów szkoleniowych (skrypty, książki),
 • materiały pomocnicze (teczkę, długopis, notatnik),
 • zwrot kosztów dojazdu (dla osób zamieszkałych poza miejscem świadczenia usługi),
 • wyżywienie w czasie szkoleń, w postaci obiadu i poczęstunku,
 • stypendium szkoleniowe.

Każde ze szkoleń zakończy się egzaminem. Pozytywne zdanie egzaminu umożliwi uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej PO KL – Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, osoby, które opuszczą więcej niż 20% zajęć nie otrzymają żadnych potwierdzeń ukończenia szkolenia. Osoby takie będą również zobowiązane do zwrotu kosztów uczestnictwa w projekcie.

Dokumenty do pobrania:

 

Kapitał Ludzki   Unia Europejska - Europejski Funusz Społeczny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego • start
 • oferta
 • dzialania
 • praca
 • polecamy
 • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +