Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Nasze projekty
Pokaż: wszystkie projekty | tylko realizowane | tylko zakończone

Teraz oglądasz wszystkie projekty:

Aktywni na rynku pracy  

Aktywni na rynku pracy

status: projekt zakończony
województwo: lubelskie
okres realizacji: 2017-05-01 - 2017-12-31
grupa docelowa:

 W ramach projektu oferujemy bezpłatne wsparcie dla pozostających bez zatrudnienia mieszkańców Lubelszczyzny: OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI .

zakres wsparcia:

 W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY: §  Indywidualną diagnozę potrzeb i potencjału społeczno-zawodowego (2 x 1,5 godz. zeg./osobę). §  Trening kompetencji i umiejętności społecznych (32 godz. dyd./grupę). §  Poradnictwo psychologiczne (2 godz. zeg./osobę) oraz prawne/obywatelskie (2 godz. zeg./osobę). §  Poradnictwo zawodowe (32 godz. dyd./grupę). §  Szkolenia (180 godz. dyd./grupę): Projektowanie stron www, Organizacja usług gastronomicznych z obsługą kasy fiskalnej, Opiekun osób starszych, Kadry i płace, Sprzedaż internetowa. §  Pośrednictwo pracy (min. 3 godz. zeg./osobę) §  3-miesięczne płatne staże zawodowe.

opis:

 więcej +

Aktywni na rynku pracy
Szansa na aktywizację  

Szansa na aktywizację

status: projekt zakończony
województwo: lubelskie
okres realizacji: 2017-02-01 - 2018-01-31
grupa docelowa:

Uczestniczkami projektu mogą zostać KOBIETY, które: - mają 30 lat lub więcej; - zamieszkują (w rozumieniu KC) na terenie woj. lubelskiego; - są bezrobotne lub bierne zawodowo. W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, wsparcie skierowane będzie do osób bezrobotnych, które należą do I lub II profilu pomocy (tzw. bezrobotni aktywni) lub (tzw. wymagający wsparcia).

zakres wsparcia:

Doradztwo zawodowe indywidualne w wymiarze 4 godzin zegarowych/osobę (2 spotkania po 2 godz.), Doradztwo zawodowe grupowe w wymiarze 24 godzin dydaktycznych/grupę (3 dni po 8 godz.), Pośrednictwo pracy w wymiarze 6 godzin zegarowych/osobę (3 spotkania po 2 godz.), Szkolenia zawodowe (jedno do wyboru): 1.Administracja biurowa 2.Sprzedaż i obsługa klienta z obsługą kasy fiskalnej 3.Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 4.Kosmetyka, wizaż i stylizacja 5.Opieka nad osobami starszymi i animacja czasu wolnego 6.Usługi gastronomiczne i obsługa klienta w gastronomii 3-miesięczne staże zawodowe.

opis:

 więcej +

Szansa na aktywizację
Nowy start  

Nowy start

status: projekt zakończony
województwo: lubelskie
okres realizacji: 2016-09-01 - 2017-06-30
grupa docelowa:

Uczestnikami/czkami projektu mogą być osoby, które: a) zostały zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (np. osoby zwolnione z powodu likwidacji stanowiska pracy, zmniejszenia zatrudnienia w zakładzie pracy, likwidacji zakładu pracy, zwolnień grupowych),  b) zamieszkują (w rozumieniu KC) na terenie woj. lubelskiego; c) są bezrobotne/ bierne zawodowo;

zakres wsparcia:

1.    Doradztwo zawodowe indywidualne w wymiarze 6 godzin zegarowych/os. (3 spotkania) 2.    Doradztwo grupowe w wymiarze 32 godzin dydaktycznych/gr. 3.    Pośrednictwo pracy w wymiarze 4 godzin zegarowych/os. (2 spotkania)4.    Szkolenia zawodowe do wyboru: a)  Sprzedaż i obsługa klienta z obsługą komputera i kasy fiskalnej (180 godz. dyd.); b) Logistyka i gospodarka magazynowa z obsługą komputera (180 godz. dyd.); c) Pracownik ogólnobudowlany (200 godz. dyd.); d) Usługi gastronomiczne i catering (180 godz. dyd.); e) Sekretariat i obsługa kadrowa z wykorzystaniem komputera(180 godz. dyd.) 5.    3-miesięczne staże zawodowe.

opis:

 więcej +

Nowy start
Mama na rynku pracy  

Mama na rynku pracy

status: projekt zakończony
województwo: lubelskie
okres realizacji: 2015-01-15 - 2015-12-14
opis:

 więcej +

Mama na rynku pracy
Local Actions. Global View / Step Forward  

Local Actions. Global View / Step Forward

status: projekt zakończony
województwo: international
okres realizacji: 2014-08-05 - 2016-01-31
opis:

 więcej +

Local Actions. Global View / Step Forward
Integracja kluczem do sukcesu  

Integracja kluczem do sukcesu

status: projekt zakończony
województwo: lubelskie
okres realizacji: 2014-05-01 - 2015-06-30
grupa docelowa:

Osoby niezatrudnione w wieku aktywności zawodowej zamieszkałe na terenie gmin woj. lubelskiego gdzie odsetek osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa jest wyższy niż średnia dla woj. lubelskiego, zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej.

zakres wsparcia:

Grupowe i indywidualne poradnictwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy, szkolenia oraz 5-cio miesięczne staże w zakładach pracy.

opis:

 więcej +

Integracja kluczem do sukcesu
PWP Rynek pracy dla mam  

PWP Rynek pracy dla mam

status: projekt zakończony
województwo: lubelskie
okres realizacji: 2013-10-01 - 2015-05-31
grupa docelowa:

Kobiety zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w ustawie o pomocy społecznej z 12.03.2004 r. w wieku 25 – 34 lata, które nie podjęły zatrudnienia po przerwie związanej z urodzeniem dziecka, tj. minimum 12 m-cy, maksimum 5 lat od urodzenia najmłodszego dziecka.

zakres wsparcia:

Indywidulane doradztwo zawodowe (3 h/osobę); coaching psychologiczny (8 h/osobę), 180 godzin dydaktycznych szkoleń, trzy miesięczne staże, warsztat równych szans kobiet i mężczyzn , trzydniowy wyjazd na międzynarodowe spotkanie partnerskie do Wilna (dla czterech uczestniczek projektu).

opis:

 więcej +

PWP Rynek pracy dla mam
Staż krokiem do pracy  

Staż krokiem do pracy

status: projekt zakończony
województwo: świętokrzyskie
okres realizacji: 2013-10-01 - 2015-02-28
grupa docelowa:

Osoby pozostające bez zatrudnienia, w tym zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako bezrobotne oraz osoby niezarejestrowane, w wieku do 25 roku życia zamieszkałe na terenie powiatu ostrowieckiego lub opatowskiego województwa świętokrzyskiego.

zakres wsparcia:

Grupowe i indywidualne poradnictwo zawodowe, szkolenie (do wyboru jedno szkolenie spośród: „Grafika komputerowa”, „Kadry i płace z obsługą Symfonii”, „Organizacja usług kateringowych” oraz „Handel i obsługa klienta z językiem angielskim”),indywidualne pośrednictwo pracy, oraz 5 – miesięczne staże/praktyki zawodowe.

opis:

 więcej +

Staż krokiem do pracy
PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego  

PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

status: projekt zakończony
województwo: mazowieckie
okres realizacji: 2013-03-01 - 2015-06-30
grupa docelowa:

kobiety oraz pracodawcy z terenu woj. mazowieckiego

zakres wsparcia:

Celem ogólnym projektu jest dostarczenie grupom użytkowników z woj. mazowieckiego produktu - modelu godzenia przez kobiety życia zawodowego z rodzinnym poprzez elastyczne formy zatrudnienia do końca czerwca 2015 r.

opis:

 więcej +

PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego
Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości  

Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

status: projekt zakończony
województwo: lubelskie
okres realizacji: 2013-01-01 - 2014-07-31
grupa docelowa:

Mikroprzedsiębiorstwa posiadające jednostkę organizacyjną na obszarze woj. lubelskiego oraz ich pracownicy zamieszkali lub zatrudnieni na obszarze woj. lubelskiego

zakres wsparcia:

Bezpłatne szkolenia z różnych zakresów tematycznych dla pracowników mikroprzedsiębiorstw.

opis:

 więcej +

Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości
Badania dla Rozwoju Mazowsza  

Badania dla Rozwoju Mazowsza

status: projekt zakończony
województwo: mazowieckie
okres realizacji: 2012-10-01 - 2013-09-30
grupa docelowa:

przedsiębiorcy, administracja publiczna, instytucje społeczne i edukacyjne z obszaru województwa mazowieckiego, zainteresowane pozyskaniem wiedzy na temat kondycji branż w regionie oraz rekomendacji w zakresie możliwych działań prorozwojowych.

zakres wsparcia:

opracowanie i dystrybucja Raportu Końcowego, zawierającego zestaw analiz i prognoz dla regionalnych branż, oraz zorganizowanie konferencji na terenie województwa mazowieckiego w celu upowszechnienia wyników przeprowadzonych badań wśród głównych podmiotów wywierających wpływ na mazowiecką gospodarkę.

opis:

 więcej +

Badania dla Rozwoju Mazowsza
Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region  

Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

status: projekt zakończony
województwo: świętokrzyskie
okres realizacji: 2012-03-01 - 2012-11-30
grupa docelowa:

studenci, doktoranci, absolwenci oraz pracownicy naukowi i naukowo-badawczy świętokrzyskich uczelni – w celu promocji wśród nich przedsiębiorczej postawy wobec pracy naukowej, oraz przedsiębiorcy z terenu województwa świętokrzyskiego – celem ukazania im zaplecza badawczego świętokrzyskich uczelni i możliwości wykorzystania go w biznesie.

zakres wsparcia:

wydanie poradnika „Przedsiębiorczość akademicka”, utworzenie „Interaktywnej bazy współpracy i wymiany informacji”, skierowanej do przedsiębiorców i jednostek naukowo-badawczych, oraz „Platformy lokalizacji jednostek naukowo-badawczych”. Zorganizowane spotkań informacyjnych, promujących współpracę przedsiębiorców z sektorem B+R. Kampania medialna w prasie, radiu, TV i na portalach internetowych.

opis:

 więcej +

Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region
Zdobądź kwalifikacje zawodowe  

Zdobądź kwalifikacje zawodowe

status: projekt zakończony
województwo: lubelskie
okres realizacji: 2012-03-01 - 2013-03-31
grupa docelowa:

minimum 50 mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,), posiadających jednostkę organizacyjną na obszarze woj. lubelskiego oraz ich 130 pracowników, pracujących lub zamieszkałych w rozumieniu K.C. na obszarze woj. lubelskiego.  

zakres wsparcia:

bezpłatne kursy i doradztwo podnoszące kwalifikacje zawodowe w zakresie m.in.: fizjoterapii z jęz. angielskim, masażu z jęz. angielskim, płac z zaawansowanym Excelem, kadr z zaawansowanym Excelem, rekrutacji i selekcji pracowników z zaawansowanym Wordem, sprzedaży z zaawansowanym Excelem, które zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności, zostaną potwierdzone zaświadczeniem wg wzoru MEN.

opis:

 więcej +

Zdobądź kwalifikacje zawodowe
Kompetentni 2.1.1  

Kompetentni 2.1.1

status: projekt zakończony
województwo: ponadregionalne
okres realizacji: 2011-11-01 - 2013-01-31
grupa docelowa:

200 osób, w tym: mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy (również osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,) albo ich oddelegowani pracownicy z wykształceniem technicznym średnim lub wyższym, pracujący na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego lub łódzkiego.

zakres wsparcia:

w ramach projektu uczestnicy skorzystają ze szkoleń z zakresu m.in.: komunikacji i negocjacji, zarządzania czasem i rozwiązywania konfliktów, asertywności, organizowania pracy własnej, zarządzania personelem, doskonalenia umiejętności menadżerskich i motywowania pracowników.

opis:

 więcej +

Kompetentni 2.1.1
Kompetentni  

Kompetentni

status: projekt zakończony
województwo: lubelskie
okres realizacji: 2011-05-01 - 2012-02-29
grupa docelowa:

przedsiębiorstwa niekorzystające dotąd ze wsparcia w zakresie projektów szkoleniowych w ramach Poddziałania 8.1.1 i 8.1.2 PO KL, posiadające jednostkę organizacyjną (np. siedzibę, oddział, filię, delegaturę) na terenie woj. lubelskiego oraz delegowani pracownicy tych przedsiębiorstw.

zakres wsparcia:

w ramach projektu zostanie przeszkolonych 100 osób w trzech blokach szkoleniowych obejmujących zagadnienia z zakresu m.in.: autoprezentacji i wystąpień publicznych, organizacji pracy, obsługi programów CorelDraw i Symfonia, księgowości i finansów, technologii przyjaznych środowisku. Uczestnicy skorzystają także ze wsparcia w ramach doradztwa.

opis:

 więcej +

Kompetentni
Aktywne obywatelstwo  

Aktywne obywatelstwo

status: projekt zakończony
województwo: podkarpackie
okres realizacji: 2010-10-01 - 2014-04-30
grupa docelowa:

osoby dorosłe poszukujące porady prawnej i obywatelskiej zamieszkałe na terenach jednego z czterech powiatów województwa podkarpackiego: niżańskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego oraz miasta Tarnobrzeg.

zakres wsparcia:

bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie skierowane do osób poszukujących porady z ww. terenów, świadczone w Biurach Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu.

opis:

 więcej +

Aktywne obywatelstwo
Aktywnie na rynku pracy  

Aktywnie na rynku pracy

status: projekt zakończony
województwo: lubelskie
okres realizacji: 2010-10-01 - 2011-10-31
grupa docelowa:

osoby pozostające bez zatrudnienia, zamieszkałe na terenach wiejskich woj. lubelskiego

zakres wsparcia:

160 lub 180 godzin bezpłatnych szkoleń, 32 godziny dydaktyczne bezpłatnego poradnictwa zawodowego, 3 godziny zegarowe/osobę indywidualnego poradnictwa zawodowego, 3-miesięczne staże/praktyki zawodowe

opis:

 więcej +

Aktywnie na rynku pracy
Spin - Centrum II  

Spin - Centrum II

status: projekt zakończony
województwo: łódzkie
okres realizacji: 2010-09-01 - 2011-04-30
grupa docelowa:

studenci/doktoranci/pracownicy naukowi uczelni oraz placówek naukowych/absolwenci uczelni (w okresie 12 m-cy od daty ukończenia studiów)

zakres wsparcia:

szkolenie "Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej typu spin off i spin out" (70h dydaktycznych), doradztwo indywidualne (2h/osobę)

opis:

 więcej +

Spin - Centrum II
Warto uczyć się całe życie  

Warto uczyć się całe życie

status: projekt zakończony
województwo: lubelskie
okres realizacji: 2010-09-01 - 2011-04-30
opis:

 więcej +

Warto uczyć się całe życie
Konkurencyjni - szkoleniowa inicjatywa aktywizacji zawodowej mieszkańców Lubartowa  

Konkurencyjni - szkoleniowa inicjatywa aktywizacji zawodowej mieszkańców Lubartowa

status: projekt zakończony
województwo: lubelskie
okres realizacji: 2010-08-01 - 2010-11-30
opis:

 więcej +

Konkurencyjni - szkoleniowa inicjatywa aktywizacji zawodowej mieszkańców Lubartowa
Woman in the modern world  

Woman in the modern world

status: projekt zakończony
województwo: international
okres realizacji: 2010-08-01 - 2012-07-31
opis:

 więcej +

Woman in the modern world
Centrum Ekonomii Społecznej  

Centrum Ekonomii Społecznej

status: projekt zakończony
województwo: lubelskie
okres realizacji: 2010-04-01 - 2010-12-31
opis:

 więcej +

Centrum Ekonomii Społecznej
Zmiany  

Zmiany

status: projekt zakończony
województwo: lubelskie
okres realizacji: 2010-02-01 - 2010-09-30
opis:

 więcej +

Zmiany
Znajdź pracę  

Znajdź pracę

status: projekt zakończony
województwo: mazowieckie
okres realizacji: 2010-02-01 - 2010-09-30
opis:

 więcej +

Znajdź pracę
Dostosowani  

Dostosowani

status: projekt zakończony
województwo: lubelskie
okres realizacji: 2010-01-01 - 2010-07-31
opis:

 więcej +

Dostosowani
Spin - Centrum  

Spin - Centrum

status: projekt zakończony
województwo: łódzkie
okres realizacji: 2010-01-01 - 2010-08-31
opis:

 więcej +

Spin - Centrum
Spin - Centrum  

Spin - Centrum

status: projekt zakończony
województwo: lubelskie
okres realizacji: 2009-09-01 - 2010-03-31
opis:

 więcej +

Spin - Centrum
Turystyka jutra  

Turystyka jutra

status: projekt zakończony
województwo: lubelskie
okres realizacji: 2009-09-01 - 2010-04-30
opis:

 więcej +

Turystyka jutra
Kształcenie  

Formalne kształcenie ustawiczne szansą dla regionu i jego mieszkańców - kampania informacyjna

status: projekt zakończony
województwo: lubelskie
okres realizacji: 2009-08-01 - 2009-12-31
opis:

 więcej +

Kształcenie
Konkurencyjni  

Konkurencyjni

status: projekt zakończony
województwo: lubelskie
okres realizacji: 2009-06-30 - 2010-01-31
opis:

 więcej +

Konkurencyjni
Ponadnarodowi  

Ponadnarodowi

status: projekt zakończony
województwo: lubelskie
okres realizacji: 2009-02-01 - 2009-08-31
opis:

 więcej +

Ponadnarodowi  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +