Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt: Kompetentni

woj.: lubelskie

Menu:

 

Z ostatniej chwili

aktualnosci2012-02-29 | Podziękowania

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym - 29 lutego 2012 r. dobiega końca realizacja projektu „Kompetentni”. W ramach projektu zrealizowaliśmy ...

więcej +

aktualnosci2012-02-23 | Relacja z konferencji podsumowującej projekt „Kompetentni”

Informujemy, iż w dniu 22 lutego 2012 r. w Hotelu Victoria w Lublinie odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Kompetentni”. Na ...

więcej +

aktualnosci2012-02-13 | Rezultaty projektu dla wsparcia z zakresu „Skutecznego zarządzania personelem”

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Kompetentni” dotyczące uczestniczek i uczestników wsparcia szkoleniowo - doradczego z zakresu "Skutecznego zarządzania personelem". Projekt ...

więcej +

aktualnosci2012-02-13 | Egzamin i zakończenie zajęć szkoleniowo-doradczych „Skuteczne zarządzanie personelem”

Informujemy, że w dniu 10.02.2012 r. (piątek) uczestniczki i uczestnicy zajęć szkoleniowo-doradczych „Skuteczne zarządzanie personelem” przystąpili do egzaminu podsumowującego ...

więcej +

aktualnosci2012-02-13 | Rezultaty projektu dla wsparcia z zakresu „Obsługi programu Corel”

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Kompetentni” dotyczące uczestniczek i uczestników wsparcia szkoleniowo - doradczego z zakresu "Obsługi programu Corel". Projekt ...

więcej +

aktualnosci2012-02-09 | Konferencja podsumowująca projekt „Kompetentni”

Zapraszamy na konferencję podsumowującą realizację projektu „Kompetentni”. Konferencja odbędzie się 22 lutego 2012 r. (środa) w Hotelu Victoria w Lublinie. Na konferencję zapraszamy ...

więcej +

archiwum aktualności projektu +

 

Wsparcie szkoleniowo-doradcze

W ramach projektu zostanie przeszkolonych 100 osób w trzech blokach szkoleniowych.

Grupy szkoleniowe będą liczyć od 5 do 10 osób.

Jeden uczestnik projektu może brać udział tylko w jednym szkoleniu.

Szkolenia będą realizowane w Lublinie lub w innych miejscowościach (szkolenia wyjazdowe Kazimierz Dolny/Nałęczów), w dni robocze i/lub weekendy.

Uczestnicy otrzymają:

 • materiały szkoleniowe,
 • materiały pomocnicze,
 • wyżywienie na zajęciach,
 • zwrot kosztów dojazdu (podczas szkoleń wyjazdowych Bloku C).

Ramowe programy szkoleń -  Blok A – dla 30 osób

 1. Organizacja pracy - czerwiec 2011
 2. Ewidencja czasu pracy - wrzesień 2011
 3. Zarządzanie w przedsiębiorstwie – listopad 2011
 4. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne - styczeń 2012

Szkolenia bloku A będą trwały po 24 godz. dydaktyczne każde. Wsparcie obejmuje również 4 godz. dydaktyczne doradztwa związanego ze szkoleniem dla każdej z grup.

Tryb szkolenia do wyboru:

 • popołudnia i weekend (zajęcia popołudniowe w przedziale godz.14.00-20.00, weekendowe w godz. 09.00-16.00)
 • dni robocze (zajęcia w przedziale godz. 09.00-16.00)

Wstępny harmonogram usług - Blok A

Dla szkolenia "Organizacja pracy" wybrano tryb - dni robocze.

Dla szkolenia "Ewidencja czasu pracy" wybrano tryb - dni robocze.

Dla szkolenia "Zarządzanie w przedsiębiorstwie" wybrano tryb - dni robocze.

 Dla szkolenia "Autoprezentacja i wsytąpienie publiczne wybrano tryb - dni robocze.

Ramowe programy szkoleń - Blok B -  dla 40 osób

 1. Kadry i Płace z Symfonią - wrzesień 2011
 2. Księgowość i finanse – listopad/grudzień 2011
 3. Skuteczna sprzedaż z elementami negocjacji – grudzień 2011/styczeń 2012
 4. Obsługa programu Corel - styczeń/luty 2012
 5. Skuteczne zarządzanie personelem - styczeń/luty 2012

Szkolenia bloku B będą trwały po 64 godz. dydaktyczne każde. Wsparcie obejmuje również 4 godz. dydaktyczne doradztwa związanego ze szkoleniem dla każdej z grup.

Tryb szkolenia do wyboru:

 • popołudnia i weekend (zajęcia popołudniowe w przedziale godz.14.00-20.00, zajęcia weekendowe w godz. 09.00-16.00)
 • dni robocze i weekend + 1 popołudnie (zajęcia dni robocze i weekend w przedziale godz. 09.00-16.00, popołudniowe w przedziale godz. 16.00-20.00)

Wstępny harmonogram usług - Blok B

Dla szkolenia "Kadry i płace z obsługą Symfonii" wybrano tryb - popłudnia i weekend.

Dla szkolenia "Księgowość i finanse" wybrano tryb - popołudnia i weekend.

Dla szkolenia "Skuteczna sprzedaż z elementami negocjacji" wybrano tryb - popołudnia i weekend.

Dla szkolenia "Skuteczne zarządzanie personelem" wybrano tryb - dni robocze i weekend + 1 popołudnie.

Dla szkolenia "Obsługa programu Corel" wybrano tryb - popołudnia i weekend.

 

Ramowe programy szkoleń - Blok C -  dla 30 osób

 1. Technologie informacyjne i komunikacyjne w pracy – lipiec 2011
 2. Logistyka – sierpień 2011
 3. Identyfikacja potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników - październik 2011
 4. Technologie produkcyjne przyjazne środowisku - styczeń 2012

Szkolenia bloku C będą wyjazdowe (Kazimierz Dolny/Nałęczów) każde po 20 godz. dydaktycznych. Wsparcie obejmuje również 4 godz. dydaktyczne doradztwa związanego ze szkoleniem dla każdej z grup.

Tryb szkolenia do wyboru:

 • dni robocze i sobota (zajęcia w godz. 09.00-16.00)
 • dni robocze (zajęcia w godz. 09.00-16.00)

Wstępny harmonogram usług - Blok C

Dla szkolenia "Technologie informacyjne i komunikacyjne w pracy" wybrano tryb - dni robocze i sobota.

Dla szkolenia "Logistyka" wybrano tryb - dni robocze i sobota.

Dla szkolenia "Identyfikacja potrzeb w zakresie kwalifikacji pracowników" wybrano tryb - dni robocze i sobota.

Dla szkolenia "Technologie produkcyjne przyjazne środowisku" wybrano tryb - dni robocze i sobota.


Każde ze szkoleń zakończy się egzaminem. Pozytywne zdanie egzaminu umożliwi uzyskanie zaświadczenia. Do egzaminu zostaną dopuszczeni wyłącznie uczestnicy, których absencja nie przekroczy 20% zajęć.

Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej POKL – Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, osoby, które opuszczą więcej niż 20% zajęć nie otrzymają żadnych potwierdzeń ukończenia szkolenia. Osoby takie będą również zobowiązane do zwrotu kosztów uczestnictwa w szkoleniu.

 Rezultaty projektu:

Kapitał Ludzki   Unia Europejska - Europejski Funusz Społeczny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego • start
 • oferta
 • dzialania
 • praca
 • polecamy
 • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +