Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt: PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

woj.: mazowieckie

Menu:

 

Z ostatniej chwili

aktualnosci2015-06-29 | Zakończenie realizacji projektu „PI – Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO”

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 30 czerwca 2015 r. dobiega końca realizacja projektu „PI – Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ ...

więcej +

aktualnosci2015-06-18 | Spotkania bezpośrednie upowszechniające produkt finalny

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że w dniu 17.06.2015 r. przedstawicielka Fundacji „Fundusz Inicjatyw” odbyła w Warszawie 5 spotkań bezpośrednich upowszechniających ...

więcej +

aktualnosci2015-06-12 | Relacja z konferencji upowszechniającej produkt finalny projektu „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO”

W dniu 10 czerwca 2015 r. w hotelu Gromada w Warszawie została zorganizowana konferencja upowszechniająca produkt finalny projektu „PI – ...

więcej +

aktualnosci2015-06-05 | Kampania prasowa w wydaniu warszawskim Gazety Metro

 Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 29.05.2015 r. w wydaniu warszawskim Gazety Metro ukazało się ogłoszenie upowszechniające projekt „PI – INNOWACYJNY MODEL GODZENIE ...

więcej +

aktualnosci2015-05-29 | Produkt Finalny w wersji książkowej

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że w ramach projektu został przygotowany Produkt Finalny w wersji książkowej. Aktualnie trwa bezpłatne przekazywanie drogą ...

więcej +

aktualnosci2015-05-22 | Spotkania bezpośrednie upowszechniające produkt finalny

Szanowni Państwo, Z przyjemnością informujemy, że w dniu 21.05.2015 r. przedstawicielka Fundacji „Fundusz Inicjatyw” odbyła 3 spotkania bezpośrednie upowszechniające produkt finalny. ...

więcej +

archiwum aktualności projektu +

 

Rodzice na rynku pracy

 Zapraszamy do zapoznania się z Raportem nt. sytuacji rodziców na runku pracy. Raport stanowi integralną część produktu końcowego – modelu godzenia przez kobiety życia zawodowego z rodzinnym poprzez elastyczne formy zatrudnienia.

Raport przedstawiony został w formie interaktywnych zakładek. Aby przejrzeć ich zawartość wystarczy kliknąć na wybrane zagadnienie. Ponowne kliknięcie spowoduje zwinięcie treści zakładki.

 

 

Raport: Sytuacja rodziców na rynku pracy

Sytuacja rodziców na rynku pracy w Polsce - wprowadzenie

Sytuacja rodziców powracających na rynek pracy po przerwie spowodowanej macierzyństwem i opieką nad dzieckiem

Zjawiska dyskryminacji kobiet jako aktualnych/przyszłych matek na rynku pracy

Dłuższy urlop rodzicielski a sytuacja kobiet na rynku pracy

Trudny powrót rodziców na rynek pracy

Sytuacja matek na polskim rynku pracy w porównaniu do sytuacji matek w innych krajach Unii Europejskiej i świata

Wykształcenie kobiet

Sytuacja kobiet na rynku pracy

Sytuacja finansowa polskich rodzin

Sytuacja demograficzna w Polsce

Korzystanie z zasiłku macierzyńskiego przez rodziców

Przyczyny obniżania się przyrostu naturalnego

Pracownicze uprawnienia kobiet w ciąży — rozwiązywanie umów o pracę

Pracownicze uprawnienia kobiet w ciąży — trwałość stosunku pracy

Pracownicze uprawnienia kobiet w ciąży — zwolnienie od pracy

Pracownicze uprawnienia kobiet w ciąży — ochrona przed pracą szkodliwą i uciążliwą

Pracownicze uprawnienia kobiet w ciąży — czas pracy

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem — urlop macierzyński

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem — dodatkowy urlop macierzyński

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem — praca w czasie dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem — urlop ojcowski

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem — urlop rodzicielski

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem — urlop wychowawczy

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem zasiłek opiekuńczy

Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwemdodatkowy zasiłek opiekuńczy

Uprawnienia pracownicy związane z rodzicielstwem przerwa na karmienie piersią

Uprawnienia podatkowe związane z rodzicielstwem ulga podatkowa na dzieci.

Świadczenia rodzinne — uprawnienie rodzice

Świadczenia rodzinne — zasiłek rodzinny

Świadczenia rodzinne — jednorazowy dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Świadczenia rodzinne — dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

Świadczenia rodzinne — dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Świadczenia rodzinne — dodatek z tytuły wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej

Świadczenia rodzinne — dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Świadczenia rodzinne — dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego

Świadczenia rodzinne — dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Świadczenia rodzinne — “becikowe”

Uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem — “urlop okolicznościowy”

Uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem — dni wolne od pracy

Uprawnienia pracownicze związane z rodzicielstwem — powrót do pracy po przerwie związanej z rodzicielstwem

Elastyczne formy pracy - obowiązujące regulacje prawne

Elastyczne formy pracy —zalety i wady

Cechy elastycznych form pracy - zmienne godziny rozpoczynania pracy

Cechy elastycznych form pracy — ruchomy czas pracy

Cechy elastycznych form pracy — indywidualny rozkład czasu pracy

Przykłady elastycznych form zatrudnienia — zdalna praca (telepraca)

Przykłady elastycznych form zatrudnienia — równoważny czas pracy

Przykłady elastycznych form zatrudnienia — zadaniowy czas pracy

Przykłady elastycznych form zatrudnienia — praca w niepełnym wymiarze

Przykłady elastycznych form zatrudnienia — job-sharing

Przykłady elastycznych form zatrudnienia — skrócony tydzień pracy

Przykłady elastycznych form zatrudnienia — praca w systemie weekendowym

Przykłady elastycznych form zatrudnienia — leasing pracowniczy (praca tymczasowa)

Dobre praktyki w zakresie stosowanych rozwiązań korzystnych dla pracujących rodziców

Usługi instytucjonalnej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - nianie

Usługi instytucjonalnej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 — kluby dziecięce

Usługi instytucjonalnej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 — opiekun dzienny

Usługi instytucjonalnej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 — punkty przedszkolne

Usługi instytucjonalnej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobki

Usługi instytucjonalnej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - przyzakładowe żłobki i przedszkola

Usługi instytucjonalnej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 — liczba miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych

Usługi instytucjonalnej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 — dostęp do żłobków i klubów dziecięcych

Usługi instytucjonalnej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - przedszkola

Powszechność edukacji przedszkolnej w Polsce

Dobre praktyki firm w zakresie pomocy pracownikom w opiece nad dziećmi - przykłady

Formy pomocy w opiece nad dziećmi świadczone przez pracodawców — firmowe żłobki i przedszkola

Formy pomocy w opiece nad dziećmi świadczone przez pracodawców — baby seating oraz pakiet medyczny

Formy pomocy w opiece nad dziećmi świadczone przez pracodawców — bank godzin

Wsparcie od pracodawców dla kobiet w rozwoju osobistym i zawodowym po powrocie do pracy z urlopu macierzyńskiego i wychowawczego

Inne formy wsparcia dla kobiet w rozwoju osobistym i zawodowym po powrocie do pracy z urlopu macierzyńskiego i wychowawczego

Czynniki decydujące o powrocie do pracy po przerwie związanej z rodzicielstwem

Bariery w powrocie do pracy po przerwie związanej z rodzicielstwem

Sytuacja finansowa jako czynnik przyśpieszający decyzje o powrocie do pracy po przerwie związanej z macierzyństwem

Niedobory w opiece instytucjonalnej nad dziećmi

Niedostosowanie organizacji czasu pracy placówek opieki nad dziećmi

Potrzeby zmian w podejściu do elastycznych form zatrudnienia

Potrzeba szerszego stosowania przez pracodawców polityki ułatwiającej godzenie życia zawodowego i rodzinnego pracowników

Rekomendacje działań na przyszłość ułatwiające godzenia życia zawodowego i rodzinnego przez pracownikówPrzypisy

[1] Polska rodzina AD 2006, Pentor 2006

[2] Polacy o modelu rodziny, Pentor 2005

[3] http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty.php “O roli kobiet w rodzinie”

[4] http://www.diagnoza.com/ Diagnoza społeczna 2011 Warunki i jakość życia Polaków J. Czapiński i T. Panek

[7] http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty.php “Postawy prokreacyjne kobiet”

[8] http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty.php “O roli kobiet w rodzinie”

[10] http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/szczec/ASSETS_32_09w06_10%281%29.pdf (dostęp 10.10.2010)

[13] Raport Komisji Europejskiej “Równość kobiet i mężczyzn — rok 2010”

[14] Opracowanie Sedlak&Sedlak na podstawie GUS BAEL

[19] http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty.php

[20] art. 185 §2 kodeksu pracy

[21] art. 178 § 1 kodeksu pracy

[22] art. 179 § 3 kodeksu pracy

[23] art. 179 § 4 i 5 kodeksu pracy

[24] art. 148 kodeksu pracy

[25] art. 178 §1 kodeksu pracy

[26] art. 178 § 1 kodeksu pracy

[27] ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

[28] ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 675)

[29] ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Dz. U. 2003 Dz. U. z 2003 Nr 228 poz. 2255 ze zm.

[30] ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 675).

[32] ustawa z dnia 25 czerwca 1999 - o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

[34] ustawa z dnia 25 czerwca 1999 - o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

[35] art. 187 kp

[36] ustawa z dnia 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz. U. z 2012 r. poz. 1278

[38] ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-28-listopada-2003-r-o-swiadczeniach-rodzinnych/

[39] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. nr 60, poz. 281 ze zm.)

[40] art. 188 kodeksu pracy

[42] Art. 140 KP

[43] art. 129 § 1 KP

[45] art. 139, 143, 148, 150 Kodeksu pracy

[46] art. 144 kodeksu pracy

[47] art. 1741 kodeksu pracy

[48] Rozporządzeni Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (DzU nr 30, poz. 300); rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej (DzU nr 52, poz. 543); rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby na stanowiskach kierowniczych w zakładach opieki zdrowotnej określonego rodzaju (DzU nr 44, poz. 520); rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (DzU nr 170, poz. 1797); rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (DzU nr 213,poz. 1568).

[49] “Instytucje opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Polsce” Bożena Kłos i Jolanta Szymańczak, Biuro Analiz Sejmowych maj 2013 r.

[50] “Instytucje opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Polsce” Bożena Kłos i Jolanta Szymańczak, Biuro Analiz Sejmowych maj 2013 r.

[51] ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. nr 256, poz. 2572).

[52] “Godzenie życia zawodowego i rodzinnego w Polsce” pod redakcją Cecylii Sadowskie-Snarskiej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku (2011)

[55] Przewodnik dobrych praktyk “Firma równych szans” Publikacja została przygotowana w ramach projektu Gender Index realizowanego przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Koordynacja prac: Paulina Kaczmarek, dr Elwira Gross-Gołacka Warszawa (2007)

[56] http://www.pracujacyrodzice.pl/index.php/pages,623

[57] http://www.biztok.pl/Polscy-pracodawcy-coraz-czesciej-zakladaja-przedszkola-i-zlobki-dla-pracownikow-a6212

[58] http://www.nutricia.com.pl/dla-mediow/mama-wraca-do-pracy-na-nowych-warunkach---198.html

[59] http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/2569/Mama_w_pracy_Publikacja.pdf?sequence=1

[60] http://www.diagnoza.com/

[61] http://www.diagnoza.com/ Diagnoza społeczna 2011 Warunki i jakość życia Polaków J. Czapiński i T. Panek

[62] Opracowanie GUS 2012 r. na podst. badania “Praca a obowiązki rodzinne”, przeprowadzonego we wszystkich krajach Unii Europejskiej w 2010 r.

[63] https://mamzdanie.org.pl/ “Dobry klimat dla rodziny” Program Polityki Rodzinnej Prezydenta RP, maj 2013 r. prace zespołu ekspertów ds. rekomendacji w zakresie polityki rodzinnej

[64] http://www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty.php

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem nt sytuacji rodziców na runku pracy:

Raport
nt sytuacji rodziców na rynku pracy

 

 

Kapitał Ludzki   Unia Europejska - Europejski Funusz Społeczny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +