Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt: PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

woj.: mazowieckie

Menu:

 

Z ostatniej chwili

aktualnosci2015-06-29 | Zakończenie realizacji projektu „PI – Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO”

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 30 czerwca 2015 r. dobiega końca realizacja projektu „PI – Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ ...

więcej +

aktualnosci2015-06-18 | Spotkania bezpośrednie upowszechniające produkt finalny

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że w dniu 17.06.2015 r. przedstawicielka Fundacji „Fundusz Inicjatyw” odbyła w Warszawie 5 spotkań bezpośrednich upowszechniających ...

więcej +

aktualnosci2015-06-12 | Relacja z konferencji upowszechniającej produkt finalny projektu „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO”

W dniu 10 czerwca 2015 r. w hotelu Gromada w Warszawie została zorganizowana konferencja upowszechniająca produkt finalny projektu „PI – ...

więcej +

aktualnosci2015-06-05 | Kampania prasowa w wydaniu warszawskim Gazety Metro

 Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 29.05.2015 r. w wydaniu warszawskim Gazety Metro ukazało się ogłoszenie upowszechniające projekt „PI – INNOWACYJNY MODEL GODZENIE ...

więcej +

aktualnosci2015-05-29 | Produkt Finalny w wersji książkowej

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że w ramach projektu został przygotowany Produkt Finalny w wersji książkowej. Aktualnie trwa bezpłatne przekazywanie drogą ...

więcej +

aktualnosci2015-05-22 | Spotkania bezpośrednie upowszechniające produkt finalny

Szanowni Państwo, Z przyjemnością informujemy, że w dniu 21.05.2015 r. przedstawicielka Fundacji „Fundusz Inicjatyw” odbyła 3 spotkania bezpośrednie upowszechniające produkt finalny. ...

więcej +

archiwum aktualności projektu +

 

Porozumienia o Współpracy

 Z przyjemnością informujemy, iż niżej wymienione podmioty i instytucje podpisały z Fundacją „Fundusz Inicjatyw” porozumienia o współpracy, których celem jest szersze zastosowanie w praktyce innowacyjnego produktu finalnego – MODELU GODZENIA PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO Z RODZINNYM:

 

 Logo Polskiej Izby Firm Szkoleniowych


Polska Izba Firm Szkoleniowych jest izbą gospodarczą, do której przynależy prawie 300 firm szkoleniowych z całej Polski, a co miesiąc przystępują kolejne. Siedziby firm członkowskich znajdują się we wszystkich województwach. Izba jest źródłem informacji i opinii o sytuacji na rynku szkoleniowym i zmianach w regulacjach prawnych dotyczących tego sektora gospodarki. Izba zbudowała trwałe, partnerskie relacje z najważniejszymi ministerstwami, ich agendami i instytucjami samorządowymi.  Pełnomocnicy Regionalni budują lokalne struktury Izby i aktywnie uczestniczą w pracach Podkomitetów Monitorujących PO KL przy Urzędach Marszałkowskich. Izba opracowała - a jej członkowie stosują w praktyce - Kodeks Dobrych Praktyk PIFS oraz Standard Usługi Szkoleniowej. PIFS działa wspólnie z innymi organizacjami skupiającymi przedsiębiorców w Krajowej Izbie Gospodarczej. Głos Izby kształtuje opinię społeczną w kwestiach szkoleń, opodatkowania usług szkoleniowych i kształcenia przez całe życie.”

 

Strona Polskiej Izby Firm Szkoleniowych: www.pifs.org.pl

Firma TOMRAD powstała 4 stycznia 2000 roku, jednak tradycja firmy sięga lat 90-tych gdzie pod nazwą TIME s.c. zajmowała się sprzedażą i serwisem sprzętu komputerowego oraz kas fiskalnych, a także szkoleniami. Dziś z powodzeniem kontynuujemy działalność szkoleniową specjalizując się w kursach zawodowych. Dzięki inwestycji w kadrę dydaktyczną stale rozszerzamy ofertę o szkolenia deficytowe na rynku pracy. Ponadto jesteśmy liderem na lokalnym rynku w administrowaniu projektami współfinansowanymi przez UE. W latach 2007-2014 zrealizowaliśmy 14 projektów na terenie całego kraju.

 

 

 

Fundacja na Rzecz Kobiet JA KOBIETA jest organizacją, której działania mają na celu zwrócenie uwagi na sytuację starszych kobiet w Polsce oraz przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek i płeć.

Poprzez działania praktyczne i realizowanie ważnych społecznie projektów JA KOBIETA pokazuje piękno i uroki życia w dojrzałym wieku, zwraca uwagę na nowe szanse pojawiające się wraz z dojrzałością. Dla potrzeb projektów tworzone są partnerstwa w tym międzynarodowe. JA KOBIETA jest zarejestrowaną (przez Mazowiecki Urząd Pracy) instytucja szkoleniową, wiele działań edukacyjnych ma charakter międzypokoleniowy.  JA KOBIETA jest członkiem międzynarodowej organizacji AGE Platform Europe.

Fundacja JA KOBIETA stworzyła i prowadzi serwis społecznościowy  www.kobieta50plus.pl  oraz  fanpage   http://www.facebook.com/pages/Ja-Kobieta/170243319662994?v=wall

 

 

 

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny od ponad dwudziestu lat walczy, by każda kobieta mogła sama decydować o tym, czy i kiedy mieć dzieci. Interweniujemy, gdy lekarze odmawiają wypisania recepty na antykoncepcję, skierowania na badania prenatalne czy legalnej aborcji. Uczymy młodzież jak bezpiecznie rozpocząć życie seksualne. Rocznie pomagamy ponad 2 tysiącom kobiet w walce o sprawiedliwość. Federacja prowadzi od poniedziałku do piątku telefon zaufania dla kobiet. Od g. 16 do 20 pod numerem 22 635 93 92 można uzyskać porady prawniczki, ginekolożki, psycholożki i edukatorki seksualnej. Na naszej stronie www.federa.org.pl można znaleźć poradniki prawne i zdrowotne dla kobiet i dziewcząt.

 

                                                               

 AW&T Consulting Doradztwo Personalne i Pośrednictwo Pracy to firma świadcząca kompleksowe usługi personalne obejmujące obsługę kadrowo-płacową pracowników firm, doradztwo personalne w zakresie tworzenia narzędzi i procedur z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi oraz rekrutację i selekcję kadr. Specjalizujemy się również w obsłudze pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, dostarczając im odpowiednich kadr oraz obsługujemy system SODiR w zakresie refundacji wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników z niepełnosprawnościami oraz refundacji składek na ubezpieczenie społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Proponujemy korzystną pod względem ekonomicznym ofertę biznesową, gwarantującą profesjonalną realizację usług w oparciu o merytoryczną wiedzę specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, kadr i płac, jak również prawników, psychologów oraz specjalistów ds. BHP.

Zapraszamy na stronę internetową AW&T Consulting Doradztwo Personalne i Pośrednictwo www.awtconsulting.pl

 

Doradztwo Personalne SET istnieje na rynku od XI 1998r. Założycielką firmy jest Teresa Sztomberska – Ejdys, uznana psycholog i pedagog, a także wykładowca oraz trener z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń, warsztatów oraz w udzielaniu porad psychologicznych.

Misją Doradztwa Personalnego SET jest wspieranie przedsiębiorstw w podnoszeniu efektywności działania oraz w rozwoju kompetencji pracowników. Pomagamy dostosować działalność klienta do szybkich zmian zachodzących w otoczeniu. Stosujemy nowoczesne narzędzia i technologie służące zarządzaniu kapitałem ludzkim.

Jako Agencja Pracy Tymczasowej przeprowadzamy rekrutacje pracowników dla firm jak i osób indywidualnych, które swój rozwój i sukces budują na potencjale ludzkim.

Jednocześnie jesteśmy firmą oferującą szeroki wachlarz szkoleń i warsztatów, stosującą indywidualne podejście do każdego swojego klienta. 

Strona internetowa www.setdoradztwo.pl

 

 

 

Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia (SAZ) to największa w Polsce branżowa organizacja pracodawców zrzeszająca agencje specjalizujące się w dostarczaniu wybranych usług HR:

·         rekrutacji stałej do pracy w kraju i za granicą na różne szczeble organizacji

·         doradztwa personalnego

·         pracy tymczasowej i outsourcingu

W chwili obecnej Członkami SAZ jest ponad sześćdziesiąt agencji.
            Organizacja reprezentuje zarówno podmioty duże, ogólnokrajowe i międzynarodowe, jak i regionalne i lokalne, działające w kilku województwach lub mniejszych ośrodkach. Tak szeroki przekrój profili działalności Członków pozwala postrzegać kwestie środowiska usług HR w sposób kompleksowy.                                                                                                                Członkowie SAZ posiadają ponad 200 biur, oddziałów i przedstawicielstw na terenie całego kraju i za granicą. W poprzednim roku ich Klientami było ponad 7000 przedsiębiorstw, polskich i zagranicznych.                                       

Naszym celem jest nie tylko wspomaganie i reprezentowanie członków organizacji oraz budowanie dobrego wizerunku branży, ale również kreowanie właściwego kierunku jej rozwoju, zgodnego z wymogami gospodarki oraz przepisami prawa.              Współpracujemy ze wszystkimi podmiotami na rynku pracy: przedsiębiorstwami, urzędami administracji rządowej i samorządowej, instytucjami rynku pracy, urzędami ochrony pracy oraz związkami zawodowymi, stowarzyszeniami i organizacjami, instytucjami propagującymi zasady społecznego zaangażowania biznesu i dostawcami usług dla środowiska usług HR.

 

Głównym celem Fundacji  Rozwoju i Innowacji WIR jest działalność na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

Poprzez wspólne działania z naszymi Partnerami chcemy propagować w społeczeństwie idee rozwoju intelektualnego oraz kulturowego. Swoją działalnością będziemy nie tylko wspierać ale także inicjować wszelkie aktywności, które mają pozytywny wpływ na rozwój społeczności lokalnej. 

Fundacja dąży do

- rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

- przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, w tym wykluczeniu cyfrowemu,

- rozwoju kształcenia ustawicznego,

- rozwoju działalności innowacyjnej, promowania i wspierania projektów innowacyjnych,

- prowadzenia działań na rzecz rozwoju przedsiębiorczości,

- wspierania działań w zakresie aktywizacji zawodowej oraz przeciwdziałaniu bezrobociu.

Strona internetowa Fundacji  Rozwoju i Innowacji WIR http://www.fwir.pl/

 

 

Stowarzyszenie Aktywności Zawodowej i Zdrowotnej „Vita Activa” ma na celu wspieranie szeroko pojętej aktywizacji obywatelskiej na rzecz dobra publicznego, działania na rzecz edukacji zawodowej i zdrowotnej, tworzenie bazy dla rozwoju sportów w Radomiu i w regionie, propagowanie sportu jako sposobu edukacji, działanie na rzecz rozwoju sportu wśród osób niepełnosprawnych i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, działanie na rzecz zwiększenia szans wszystkich obywateli do znalezienia i utrzymania pracy, działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego, propagowanie i inspirowanie łatwego dostępu do internetu dla osób niepełnosprawnych i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym jako alternatywnego narzędzia pracy, opiniowanie aktów prawnych dotyczących ważnych kwestii społecznych.

 

 

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Warszawie jest społeczno-zawodową organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła i przedsiębiorczości. W swoich strukturach zrzesza cechy, spółdzielnie rzemieślnicze oraz inne jednostki organizacyjne, których celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego rzemiosła. Jest reprezentantem tego środowiska  wobec organów władzy państwowej i terytorialnej. Od lat podejmuje działania zmierzające do akcentowania roli małych i średnich przedsiębiorstw w życiu gospodarczym naszego kraju. Izba działa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i kształtuje postawy przedsiębiorcze wśród społeczeństwa. Izba jest ważną instytucją infrastruktury doradczej, szkoleniowej i informacyjnej na Mazowszu.

Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości wchodzi w skład sieci Krajowego Systemu Usług (KSU) w ramach akredytacji uzyskanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W zakresie akredytacji świadczy usługi informacyjne na rzecz przedsiębiorców, absolwentów szkół, osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Izba posiada wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2001 oraz wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 

 

 

Głównym celem Stowarzyszenia na rzecz wspierania rodzin „Nowe Perspektywy” jest  wspieranie rodzin, prowadzące do poprawy ich funkcjonowania, wpływające na  wzrost aspiracji dzieci i młodzieży oraz podnoszenie kwalifikacji  osób dorosłych.

Zamierzamy zwiększyć oddziaływanie efektywnego doradztwa w celu zapobiegania problemom społecznym, ekonomicznym oraz edukacyjnym m.in. poprzez prowadzenie cyklu spotkań w ramach „Szkoły dla Rodzin” oraz włączenie w te działania praktyków z innych instytucji związanych z opieką społeczną, zdrowiem, edukacją i sztuką.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez

 1. wspieranie rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej oraz rodzin niewydolnych wychowawczo
 2. promowanie wspólnych zajęć rodziców z dziećmi w ramach „Szkoły dla rodzin”, mających na celu budowanie prawidłowego modelu rodziny
 3. przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym (dydaktyczno-wychowawczym)
 4. edukację i wsparcie kobiet ciężarnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób małoletnich
 5. objęcie pomocą rodzin posiadających dziecko niepełnosprawne
 6. włączanie osób starszych w działania społeczne, w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i poczuciu osamotnienia
 7. propagowanie zdrowego stylu życia (profilaktyka zdrowotna i profilaktyka uzależnień)
 8. prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej m.in. poprzez organizację szkoleń, kursów, konferencji oraz publikację materiałów w formie plakatów, broszur, gazet, książek itp.

Strona internetowa Stowarzyszenia na rzecz wspierania rodzin „Nowe Perspektywy” http://www.noweperspektywy.radom.pl/

 

Stowarzyszenie Rozwoju Regionu Radomskiego powstało w kwietniu 2012 roku z inicjatywy studentów administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.

-Główną przyczyną założenia stowarzyszenia była chęć wprowadzania zmian w mieście oraz podejmowania szeregu inicjatyw, polepszających jego wizerunek wśród wykładowców.

Inicjatywy Stowarzyszenia:

- stworzenie cyklicznej imprezy „Dzień Historii Radomia”, która odbyła się 7 lipca 2012 oraz 2013 roku.

- konferencja odnośnie historii Radomia z udziałem między innymi historyka Sebastiana Piątkowskiego, pracowników muzeum im Jacka Malczewskiego i innych.

- zbieranie podpisów pod petycją o ustanowienie dnia 7 lipca oficjalnym dniem historii Radomia.

- kolejnym działaniem było uruchomienie programu „Przyjaźni przedsiębiorcy”. Program ten miał na celu zebranie jak największej grupy przedsiębiorców z Radomia i zachęcenia ich do udzielania zniżek na oferowane przez nich usługi lub produkty.

Ponadto stowarzyszenie zorganizowało szereg mniejszych wydarzeń, m.in. dzień dawcy szpiku, konkurs dla grafików, w którym nagrodą było zlecenie od agencji reklamowej, konferencja na temat zakładania własnej działalności gospodarczej, zbiórka zabawek dla radomskiego domu dziecka, konsultację z Prezydentem miasta na temat finansów lokalnych, mikołajki w rodzinnym domu dziecka. Najnowszą inicjatywą Stowarzyszenia Rozwoju Regionu Radomskiego był udział w ogólnopolskim „Maratonie Aktywnego Obywatela”. Z tej okazji stowarzyszenie przygotowało spotkanie z ambasadorem programu „Młodzież w Działaniu” oraz wystawę w jednym z centrów handlowych.

 

 

Celami Stowarzyszenia Kongres Kobiet są: 

1) działania na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn, 

2) działania na rzecz zwiększania aktywności kobiet i ich udziału w życiu politycznym 

i publicznym, 

3) pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających kobietom czynny udział 

w życiu społecznym, politycznym i publicznym, 

4) działania mające na celu poprawę sytuacji kobiet.

 Główne działania i postulaty Kongresu Kobiet dotyczą dziesięciu dziedzin:

1.     Stwarzania mechanizmów służących wyrównywaniu szans i możliwości kobiet w życiu publicznym (parytety, kwoty).

2.     Przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.

3.     Równoważenia roli wychowawczej i pracy zawodowej kobiet i mężczyzn.

4.     Stwarzania instytucji stojących na straży równych praw oraz rów­nych szans i możliwości kobiet.

5.     Aktywizacji politycznej, samorządowej i obywatelskiej kobiet.

6.     Poprawy sytuacji zdrowotnej kobiet (w tym wzmocnienia praw reprodukcyjnych, szczególnie refundacji zapłodnienia In vitro).

7.     Aktywizacji zawodowej i społecznej kobiet.

8.     Edukacji w duchu równości, przeciwdziałaniu wykluczającym stereotypom (w edukacji i kulturze masowej).

9.     Promocji działalności kulturotwórczej kobiet.

10.  Troski o status i prawa kobiet wiejskich.

Nadrzędnym postulatem przyświecającym wszystkim po­wyższym działaniom jest budowanie więzi i solidarności wśród ko­biet, opartej na wiedzy o ich ekonomicznym, kulturowym i wycho­wawczym dorobku, na pamięci o ich historycznych dokonaniach i na nadziejach dotyczących równego społeczeństwa przyszłości

 

 Strona internetowa Stowarzyszenia Kongres Kobiet: www.kongreskobiet.pl/pl-PL

Stowarzyszenie LGD "Puszcza Kozienicka" jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, o celach niezarobkowych, działającym jako Lokalna Grupa Działania (LGD) w rozumieniu przepisów w sprawie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, mającym na celu działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Celami Stowarzyszenia, jako Lokalnej Grupy Działania (LGD) są: prowadzenie działalności społecznie użytecznej i działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności:

 1. Opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, dla obszaru gmin: Sieciechów, Garbatka, Magnuszew, Grabów n/P, Głowaczów, Gniewoszów oraz Kozienice.
 2. Promocja obszarów wiejskich objętych działaniem LGD.
 3. Podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowywaniu i realizacji LSR.
 4. Upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich gmin powiatu kozienickiego.
 5. Propagowanie działań na rzecz realizacji LSR w obszarze działania LGD, pozyskiwanie partnerów i źródeł finansowania LSR, w tym z programów pomocowych.
 6. Realizacja własnych programów i projektów oraz udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z programów pomocowych.
 7. Kreowanie lokalnych produktów i usług, w szczególności turystycznych, tworzenie infrastruktury turystycznej.
 8. Podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu: rozwój produktów regionalnych, turystyki, przedsiębiorczości, zasobów ludzkich, społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego, poprawę estetyki miejscowości na obszarze działania LGD i bezpieczeństwa mieszkańców, edukację w tym szkolenia, aktywizację gospodarczą   i zawodową, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu, propagowanie zdrowego trybu życia oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego na obszarze działania LGD.
 9. Nawiązywanie kontaktów w celu pozyskiwania źródeł finansowania, gromadzenie środków finansowych i rzeczowych.
 10. Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska.

Strona internetowa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzialania "Puszca Kozienicka": www.lgdkozienice.pl

 


Firma BEST COMPLEX

istnieje na rynku od 2007 roku. Zajmuje się prowadzeniem usług szkoleniowych w zakresie budownictwa, gastronomii, ogrodnictwa, kosmetyki, fryzjerstwa a także kursów komputerowych i językowych. Ponadto organizuje seminaria z aktywizacji zawodowej jak i indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego. Kolejnym ważnym obszarem działania jest pozyskiwanie środków finansowych z Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. BEST COMPLEX realizuje również samodzielnie projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych jak i na zlecenie. Dodatkową domeną firmy jest pisanie biznes planów pod potrzeby uczestników projektów realizowanych przez Urzędy Pracy i inne instytucje realizujące projekty.

 

Strona internetowa Best-Complex: www.bestcomplex.pl

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym

Obszary działań"

 - Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans

Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy

- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

Doradztwo zawodowe, poradnictwo

- odbiorcy: osoby niepracujące, osoby niepracujące niepełnosprawne,

Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji

- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne, osoby niepracujące,

Prowadzone placówki dla bezrobotnych:

Centrum Integracji Społecznej, Klub Integracji Społecznej

 

Firma HR Consulting Agnieszka Radzikowska powstała w 2009 roku na bazie doświadczeń z zakresu różnorodnych obszarów HR zdobytych w międzynarodowych korporacjach oraz firmach doradztwa personalnego.

Jesteśmy firmą konsultingowo-doradczą specjalizującą się w dostarczaniu wysokiej jakości twórczych rozwiązań z zakresu rekrutacji menedżerów i specjalistów najwyższej klasy.

Nasi konsultanci mają wieloletnie doświadczenie, zarówno we współpracy z klientami globalnymi, jak i lokalnymi firmami na różnym etapie ich rozwoju. Poprzez odpowiedni dobór kandydatów, pomagamy w osiągnięciu optymalnej struktury organizacyjnej firmy i realizacji jej celów biznesowych.

Do każdego przedsięwzięcia rekrutacyjnego podchodzimy indywidualnie wychodząc z założenia, że  nie ma dwóch takich samych projektów i do każdego budujemy oddzielną strategię.

Niezależnie od typu realizowanego projektu stosujemy pro aktywne podejście w celu zagwarantowania osiągnięcia oczekiwanego przez Klienta efektu.

Metodologia naszych poszukiwań opiera się o:

 • Bezpośrednie  poszukiwania rynkowe (direct/executive search)
 • Korzystanie z  kontaktów profesjonalnych na rynku rekrutacyjnym (networking)
 • Analizę zasobów naszej bazy danych, zbudowanej z informacji o osobach zidentyfikowanych i skontaktowanych w ramach wcześniej zrealizowanych przez naszych konsultantów  projektów.

Dodatkowo, w ramach uzupełnienia naszej oferty, nasi Klienci znajdą również usługi związane z zatrudnieniem pracowników zewnętrznych (leasing pracowniczy) oraz pakiet szkoleń z zakresu różnorodnych obszarów rozwoju osobistego pracowników.

 

Strona internetowa HR Consulting: www.hrc24.pl

 

 

Kapitał Ludzki   Unia Europejska - Europejski Funusz Społeczny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego • start
 • oferta
 • dzialania
 • praca
 • polecamy
 • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +