Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt: PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

woj.: mazowieckie

Menu:

 

Z ostatniej chwili

aktualnosci2015-06-29 | Zakończenie realizacji projektu „PI – Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO”

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 30 czerwca 2015 r. dobiega końca realizacja projektu „PI – Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ ...

więcej +

aktualnosci2015-06-18 | Spotkania bezpośrednie upowszechniające produkt finalny

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że w dniu 17.06.2015 r. przedstawicielka Fundacji „Fundusz Inicjatyw” odbyła w Warszawie 5 spotkań bezpośrednich upowszechniających ...

więcej +

aktualnosci2015-06-12 | Relacja z konferencji upowszechniającej produkt finalny projektu „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO”

W dniu 10 czerwca 2015 r. w hotelu Gromada w Warszawie została zorganizowana konferencja upowszechniająca produkt finalny projektu „PI – ...

więcej +

aktualnosci2015-06-05 | Kampania prasowa w wydaniu warszawskim Gazety Metro

 Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 29.05.2015 r. w wydaniu warszawskim Gazety Metro ukazało się ogłoszenie upowszechniające projekt „PI – INNOWACYJNY MODEL GODZENIE ...

więcej +

aktualnosci2015-05-29 | Produkt Finalny w wersji książkowej

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że w ramach projektu został przygotowany Produkt Finalny w wersji książkowej. Aktualnie trwa bezpłatne przekazywanie drogą ...

więcej +

aktualnosci2015-05-22 | Spotkania bezpośrednie upowszechniające produkt finalny

Szanowni Państwo, Z przyjemnością informujemy, że w dniu 21.05.2015 r. przedstawicielka Fundacji „Fundusz Inicjatyw” odbyła 3 spotkania bezpośrednie upowszechniające produkt finalny. ...

więcej +

archiwum aktualności projektu +

 

Konsultacje produktu/empowerment

Po zakończeniu prac nad modelem udostępniona będzie ostateczna wersja każdego z elementów modelu.

 

Do pobrania:

 1. System równych warunków pracy kobiet i mężczyzn
Uwagi do Programu prosimy zgłaszać na adres e-mail: b.grzybowska@ffi.org.pl do dnia 9 września 2013r. (włącznie) - konsultacje zakończone

 2. Programy i założenia organizacyjne spotkań/seminariów z zakresu kształtowania postaw przedsiębiorczych
Uwagi do Programu prosimy zgłaszać na adres e-mail: b.grzybowska@ffi.org.pl do dnia 9 września 2013r. (włącznie). - konsultacje zakończone

 3. Programy i założenia organizacyjne spotkań/szkoleń dla pracownic na urlopach wychowawczych/macierzyńskich
Uwagi do Programu prosimy zgłaszać na adres e-mail: b.grzybowska@ffi.org.pl do dnia 9 września 2013r. (włącznie). - konsultacje zakończone

 4. Programy i założenia organizacyjne pomocy/doradztwa personalnego dla kobiet i ich partnerów
Uwagi do Programu prosimy zgłaszać na adres e-mail: b.grzybowska@ffi.org.pl do dnia 9 września 2013r. (włącznie). - konsultacje zakończone

 5. Programy i założenia organizacyjne szkoleń dla pracodawców z zakresu wdrażania zmian organizacyjnych w zakładzie pracy
Uwagi do Programu prosimy zgłaszać na adres e-mail: b.grzybowska@ffi.org.pl do dnia 9 września 2013r. (włącznie). - konsultacje zakończone

 6. Program i zalecenia organizacyjne spotkań i seminariów dla kobiet i pracodawców prezentujących korzyści wynikające z zatrudniania kobiet
Uwagi do Programu prosimy zgłaszać na adres e-mail: b.grzybowska@ffi.org.pl do dnia 9 września 2013r. (włącznie). - konsultacje zakończone

 7. Program i zalecenia organizacyjne seminariów, warsztatów dla kobiet i mężczyzn promujących związki oparte na partnerskich relacjach
Uwagi do Modelu prosimy zgłaszać na adres e-mail: b.grzybowska@ffi.org.pl do dnia 9 września 2013r. (włącznie). - konsultacje zakończone

 8. Model elastyczności czasu i miejsca pracy
Uwagi do Modelu prosimy zgłaszać na adres e-mail: b.grzybowska@ffi.org.pl do dnia 9 września 2013r. (włącznie). - konsultacje zakończone

 9. Model zarządzania zasobami ludzkimi, wiekiem i płcią w zakładzie pracy
Uwagi do Modelu prosimy zgłaszać na adres e-mail: b.grzybowska@ffi.org.pl do dnia 9 września 2013r. (włącznie). - konsultacje zakończone

 10. Model pomocy w ramach opieki nad dzieckiem/osobą zależną
Uwagi do Modelu prosimy zgłaszać na adres e-mail: b.grzybowska@ffi.org.pl do dnia 9 września 2013r. (włącznie). - konsultacje zakończone

 11. Strategie trybu pracy awaryjnej zakładu pracy
Uwagi do Startegii prosimy zgłaszać na adres e-mail: b.grzybowska@ffi.org.pl do dnia 9 września 2013r. (włącznie). - konsultacje zakończone

 12. Program oraz zalecenia organizacyjne pomocy/doradztwa profesjonalnego dla kobiet
Uwagi do Programu prosimy zgłaszać na adres e-mail: b.grzybowska@ffi.org.pl do dnia 9 września 2013r. (włącznie). - konsultacje zakończone

 13. Program oraz zalecenia organizacyjne warsztatów umożliwiających matkom powrót do pracy zawodowej
Uwagi do Programu prosimy zgłaszać na adres e-mail: b.grzybowska@ffi.org.pl do dnia 9 września 2013r. (włącznie). - konsultacje zakończone

 14. Raport nt sytuacji rodziców na rynku pracy
Uwagi do Raportu prosimy zgłaszać na adres e-mail: b.grzybowska@ffi.org.pl do dnia 2 września 2013r. (włącznie). - konsultacje zakończone

 15. Raport dotyczący analizy polskich i unijnych przepisów prawnych w zakresie elastyczych form zatrudnienia
Uwagi do Raportu prosimy zgłaszać na adres e-mail: b.grzybowska@ffi.org.pl do dnia 1 września 2013r. (włącznie). - konsultacje zakończone

 

 Zapraszamy do udziału w spotkaniach uzgodnieniowych

W dniach 5-6 września w biurze projektu w Radomiu odbędą się spotkania uzgodnieniowe, których celem będzie poznanie opinii grup docelowych, tj. kobiet, pracodawców, przedstawicieli instytucji rynku pracy, trenerów, doradców, etc. nt. opracowywanych elementów innowacyjnego modelu godzenia przez kobiety życia zawodowego z rodzinnym poprzez elastyczne formy zatrudnienia.

Podczas spotkań zostaną omówione:

III Spotkanie 5 września
godz. 9.00

 • Program oraz zalecenia organizacyjne pomocy/doradztwa profesjonalnego dla kobiet - mgr Kamila Jeżowska-Hułas
 • System równych warunków pracy kobiet i mężczyzn – mgr Joanna Szymonek
 • Model zarządzania zasobami ludzkimi, wiekiem i płcią w zakładzie pracy – mgr Agnieszka Kuna-Broniowska
 • Program oraz zalecenia organizacyjne warsztatów umożliwiających matkom powrót do pracy zawodowej – mgr Kamila Jeżowska-Hułas

godz. 13.00

 • Strategie trybu pracy awaryjnej zakładu pracy – mgr Marta Goroszkiewicz
 • Model elastyczności czasu i miejsca pracy – mgr Katarzyna Tadeusiak-Jeznach
 • Model pomocy w ramach opieki nad dzieckiem/osobą zależną – mgr Marta Goroszkiewicz

 IV Spotkanie 6 września
godz. 9.00

 • Program oraz zalecenia organizacyjne spotkań i seminariów dla kobiet i pracodawców prezentujących korzyści wynikające z zatrudniania kobiet – dr Anna Sabat
 • Model internetowej giełdy pracy dla kobiet przebywających na urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych – mgr Agnieszka Stawiszyńska
 • Program oraz zalecenia organizacyjne spotkań/szkoleń dla pracownic na urlopach macierzyńskich/wychowawczych – mgr Agnieszka Radziwiłowicz
 • Programy i założenia organizacyjne systemu szkoleń adaptacyjnych do pracy – dr Małgorzata Derfla

godz. 13.00

 • Program oraz zalecenia organizacyjne seminariów, warsztatów dla kobiet i mężczyzn promujących związki oparte na partnerskich relacjach – dr Katarzyna Władyka
 • Programy i założenia organizacyjne spotkań/seminariów z zakresu kształtowania postaw przedsiębiorczych – dr Anna Sabat
 • Program oraz zalecenia organizacyjne pomocy/doradztwa personalnego dla kobiet i ich partnerów – dr Natasza Kosakowska-Berezecka, dr Magdalena Żadkowska
 • Programy i założenia organizacyjne szkoleń dla pracodawców z zakresu wdrażania zmian organizacyjnych w zakładzie pracy – dr Anna Sabat

 


Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Opracowany w ramach projektu innowacyjny model będzie bezpłatnie udostępniony do wykorzystania przez wszystkie grupy docelowe.
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu nr III w dniu 5 wrześniaprosimy o kontakt z biurem Fundacji „Fundusz Inicjatyw"  do dnia 4 września 2013 r., a osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu nr IV w dniu 6 września prosimy o kontakt do dnia 5 września 2013 r.
Osoba do kontaktu: Kamil Pietrasiewicz, tel. 48 370 36 71 lub 519 144 716, e-mail k.pietrasiewicz
@ffi.org.pl

  

Do pobrania:

1. Plan Raportu zawierającego analizę polskich i unijnych przepisów prawnych pod kątem elastycznych form zatrudnienia
Uwagi do planu Raportu prosimy zgłaszać na adres e-mail: b.grzybowska@ffi.org.pl do dnia 4 sierpnia 2013r. - konsultacje zakończone

 2. Program oraz zalecenia organizacyjne spotkań i seminariów dla kobiet i pracodawców prezentujących korzyści wynikające z zatrudniania kobiet
Uwagi prosimy zgłaszać na adres e-mail: b.grzybowska@ffi.org.pl do dnia 13 sierpnia 2013r. - konsultacje zakończone

 3. Model internetowej giełdy pracy dla kobiet przebywających na urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych
Uwagi prosimy zgłaszać na adres e-mail: b.grzybowska@ffi.org.pl do dnia 13 sierpnia 2013r. - konsultacje zakończone

  4. Program oraz zalecenia organizacyjne spotkań/szkoleń dla pracownic na urlopach macierzyńskich/wychowawczych 
Uwagi prosimy zgłaszać na adres e-mail: b.grzybowska@ffi.org.pl do dnia 13 sierpnia 2013r. - konsultacje zakończone 

 5. Programy i założenia organizacyjne systemu szkoleń adaptacyjnych do pracy
5a. Załącznik 1 Programy i założenia organizacyjne systemu szkoleń adaptacyjnych do pracy
Uwagi prosimy zgłaszać na adres e-mail: b.grzybowska@ffi.org.pl do dnia 13 sierpnia 2013r. - konsultacje zakończone 

  6. Program oraz zalecenia organizacyjne seminariów, warsztatów dla kobiet i mężczyzn promujących związki oparte na partnerskich relacjach 
Uwagi prosimy zgłaszać na adres e-mail: b.grzybowska@ffi.org.pl do dnia 13 sierpnia 2013r. - konsultacje zakończone 

 7. Programy i założenia organizacyjne spotkań/seminariów z zakresu kształtowania postaw przedsiębiorczych
Uwagi prosimy zgłaszać na adres e-mail: b.grzybowska@ffi.org.pl do dnia 13 sierpnia 2013r.- konsultacje zakończone

 8. Program oraz zalecenia organizacyjne pomocy/doradztwa personalnego dla kobiet i ich partnerów
Uwagi prosimy zgłaszać na adres e-mail: b.grzybowska@ffi.org.pl do dnia 13 sierpnia 2013r. - konsultacje zakończone

 9. Program oraz zalecenia organizacyjne pomocy/doradztwa profesjonalnego dla kobiet
9a. Załącznik 1 Program oraz zalecenia organizacyjne pomocy doradztwa profesjonalnego dla kobiet
9b. Załącznik 2 Program oraz zalecenia organizacyjne pomocy doradztwa profesjonalnego dla kobiet
9c. Załącznik 3 Program oraz zalecenia organizacyjne pomocy doradztwa profesjonalnego dla kobiet
Uwagi prosimy zgłaszać na adres e-mail: b.grzybowska@ffi.org.pl do dnia 13 sierpnia 2013r. - konsultacje zakończone

 10. Program oraz zalecenia organizacyjne warsztatów umożliwiających matkom powrót do pracy zawodowej
10a. Załącznik 1 Program oraz zalecenia organizacyjne warsztatów umożliwiających matkom powrót do pracy zawodowej
Uwagi prosimy zgłaszać na adres e-mail: b.grzybowska@ffi.org.pl do dnia 13 sierpnia 2013r. - konsultacje zakończone

 11. Programy i założenia organizacyjne szkoleń dla pracodawców z zakresu wdrażania zmian oranizacyjnych w zakładzie pracy
Uwagi prosimy zgłaszać na adres e-mail: b.grzybowska@ffi.org.pl do dnia 15 sierpnia 2013r.- konsultacje zakończone

 12. System równych warunków pracy kobiet i mężczyzn
 Uwagi prosimy zgłaszać na adres e-mail: b.grzybowska@ffi.org.pl do dnia 15 sierpnia 2013r.
- konsultacje zakończone

 13. Model zarządzania zasobami ludzkimi, wiekiem i płcią w zakładzie pracy
Uwagi prosimy zgłaszać na adres e-mail: b.grzybowska@ffi.org.pl do dnia 15 sierpnia 2013r.
- konsultacje zakończone

 14. Strateria trybu pracy awaryjnej zakładu pracy
14a. Załącznik 1 Strategia trybu pracy awaryjnej zakładu pracy
Uwagi prosimy zgłaszać na adres e-mail: b.grzybowska@ffi.org.pl do dnia 15 sierpnia 2013r.- konsultacje zakończone

 15. Model elastyczności czasu i miejsca pracy
Uwagi prosimy zgłaszać na adres e-mail: b.grzybowska@ffi.org.pl do dnia 15 sierpnia 2013r.- konsultacje zakończone

 16. Model pomocy w ramach opieki nad dzieckiem/osobą zależną
16a.
Załącznik 1 Model pomocy w ramach opieki nad dzieckiem/osobą zależną
Uwagi prosimy zgłaszać na adres e-mail: b.grzybowska@ffi.org.pl do dnia 15 sierpnia 2013r.- konsultacje zakończone

 
 Zapraszamy do udziału w spotkaniach uzgodnieniowych

Na początku sierpnia 2013 r. odbędą się w biurze projektu w Radomiu spotkania uzgodnieniowe, których celem będzie poznanie opinii grup docelowych, tj. kobiet, pracodawców, przedstawicieli instytucji rynku pracy, trenerów, doradców, etc. nt. opracowywanych elementów innowacyjnego modelu godzenia przez kobiety życia zawodowego z rodzinnym.

Podczas spotkań zostaną omówione:

6 sierpnia godz. 9.00

 • Program oraz zalecenia organizacyjne spotkań i seminariów dla kobiet i pracodawców prezentujących korzyści wynikające z zatrudniania kobiet – dr Anna Sabat
 • Model internetowej giełdy pracy dla kobiet przebywających na urlopach macierzyńskich/rodzicielskich/wychowawczych – mgr Dominik Kubas
 • Program oraz zalecenia organizacyjne spotkań/szkoleń dla pracownic na urlopach macierzyńskich/wychowawczych – mgr Agnieszka Radziwiłowicz
 • Programy i założenia organizacyjne systemu szkoleń adaptacyjnych do pracy – dr Małgorzata Derfla

6 sierpnia godz. 13.00

 • Program oraz zalecenia organizacyjne seminariów, warsztatów dla kobiet i mężczyzn promujących związki oparte na partnerskich relacjach – dr Katarzyna Władyka
 • Programy i założenia organizacyjne spotkań/seminariów z zakresu kształtowania postaw przedsiębiorczych – dr Anna Sabat
 • Program oraz zalecenia organizacyjne pomocy/doradztwa personalnego dla kobiet i ich partnerów – dr Natasza Kosakowska-Berezecka, dr Magdalena Żadkowska
 • Program oraz zalecenia organizacyjne pomocy/doradztwa profesjonalnego dla kobiet - mgr Kamila Jeżowska-Hułas
 • Program oraz zalecenia organizacyjne warsztatów umożliwiających matkom powrót do pracy zawodowej – mgr Kamila Jeżowska-Hułas

 9 sierpnia godz. 9.00

 • Programy i założenia organizacyjne szkoleń dla pracodawców z zakresu wdrażania zmian organizacyjnych w zakładzie pracy – dr Anna Sabat
 • System równych warunków pracy kobiet i mężczyzn – mgr Joanna Szymonek
 • Model zarządzania zasobami ludzkimi, wiekiem i płcią w zakładzie pracy – mgr Agnieszka Kuna-Broniowska

9 sierpnia godz. 13.00

 • Strategie trybu pracy awaryjnej zakładu pracy – mgr Marta Goroszkiewicz
 • Model elastyczności czasu i miejsca pracy – mgr Katarzyna Tadeusiak-Jeznach
 • Model pomocy w ramach opieki nad dzieckiem/osobą zależną – mgr Marta Goroszkiewicz

 

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Opracowany w ramach projektu innowacyjny model będzie bezpłatnie udostępniony do wykorzystania przez wszystkie grupy docelowe.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu nr I w dniu 6 sierpnia prosimy o kontakt z biurem Fundacji „Fundusz Inicjatyw"  do dnia 5 sierpnia 2013 r., a osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu nr II w dniu 9 sierpnia prosimy o kontakt do dnia 8 sierpnia 2013 r. Osoba do kontaktu: p. Bożena Grzybowska, tel. 48 370 36 71 lub 519 144 716, e-mail b.grzybowska@ffi.org.pl

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kapitał Ludzki   Unia Europejska - Europejski Funusz Społeczny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego • start
 • oferta
 • dzialania
 • praca
 • polecamy
 • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +