Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt: PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

woj.: mazowieckie

Menu:

 

Z ostatniej chwili

aktualnosci2015-06-29 | Zakończenie realizacji projektu „PI – Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO”

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 30 czerwca 2015 r. dobiega końca realizacja projektu „PI – Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ ...

więcej +

aktualnosci2015-06-18 | Spotkania bezpośrednie upowszechniające produkt finalny

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że w dniu 17.06.2015 r. przedstawicielka Fundacji „Fundusz Inicjatyw” odbyła w Warszawie 5 spotkań bezpośrednich upowszechniających ...

więcej +

aktualnosci2015-06-12 | Relacja z konferencji upowszechniającej produkt finalny projektu „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO”

W dniu 10 czerwca 2015 r. w hotelu Gromada w Warszawie została zorganizowana konferencja upowszechniająca produkt finalny projektu „PI – ...

więcej +

aktualnosci2015-06-05 | Kampania prasowa w wydaniu warszawskim Gazety Metro

 Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 29.05.2015 r. w wydaniu warszawskim Gazety Metro ukazało się ogłoszenie upowszechniające projekt „PI – INNOWACYJNY MODEL GODZENIE ...

więcej +

aktualnosci2015-05-29 | Produkt Finalny w wersji książkowej

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że w ramach projektu został przygotowany Produkt Finalny w wersji książkowej. Aktualnie trwa bezpłatne przekazywanie drogą ...

więcej +

aktualnosci2015-05-22 | Spotkania bezpośrednie upowszechniające produkt finalny

Szanowni Państwo, Z przyjemnością informujemy, że w dniu 21.05.2015 r. przedstawicielka Fundacji „Fundusz Inicjatyw” odbyła 3 spotkania bezpośrednie upowszechniające produkt finalny. ...

więcej +

archiwum aktualności projektu +

 

Ekspertki/eksperci

Łukasz Doliński – absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Pracę magisterską z zakresu postępowania karnego obronił w dniu 10 maja 2006r. W latach 2006-2010 jako aplikant adwokacki doskonalił sztukę występowania przed sądami wszystkich instancji, reprezentując interesy klientów jako pełnomocnik w sprawach cywilnych oraz jako obrońca w sprawach karnych. Wielokrotnie występował przed sądem w roli pełnomocnika osób pokrzywdzonych. Szczególną rolę w szkoleniu umiejętności adwokackich odegrały liczne procesy odszkodowawcze. Po zdanym egzaminie końcowym w dniu 4 sierpnia 2010r. został wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. Obecnie prowadzi własną kancelarię Adwokacką w Stalowej Woli.

 

Marta Goroszkiewicz – absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi Szkoły Głównej Handlowej. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy, idei flexicurity i wdrażania elastycznych form zatrudnienia. Posiada ponad 10-cioletnie doświadczenie w realizacji i koordynacji projektów m.in. koordynatorka projektów Elastyczny Pracownik Partnerska Rodzina WSE w Białymstoku 2006-2007, Kompetencje i informatyzacja – profesjonalne zarządzanie Uczelnią Collegium Civitas w Warszawie od 2012 oraz w opracowywaniu innowacji, m.in. kierowniczka merytoryczna projektu PI- Partycypacyjny Model Kształcenia Ustawicznego, współorganizatorka I Podlaskiego Dnia Kobiet. Autorka 9 publikacji nt. prawa pracy, kształcenia ustawicznego i wdrażania elastycznych form zatrudniania, m.in. poradnik Szkolenia pracowników z zakresu elastycznych form szkoleniowych; Białystok 2007, Etapy wdrażania telepracy; Warszawa 2007, Praca w domu, a obowiązki pracodawcy w zakresie bhp; Monitor PP 2006. Pozazawodowo interesuje się turystyką (głównie kraje byłego ZSRR) oraz teatrem i sztuką współczesną.

 

Kamila Jeżowska-Hułas – absolwentka Podyplomowego Studium Zarządzania Projektami SGH, studiów podyplomowych Coaching profesjonalny na Akademii Leona Koźmińskiego, magister prawa i psychologii UW. Specjalizuje się w tematyce zarządzania projektami, ewaluacji projektów oraz wsparcia rozwoju kompetencji poprzez szkolenia oraz coaching. Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami m.in. projekt IW EQUAL Sojusz w pracy. Absolwentka Szkoły Trenerów przy fundacji MARATON, prowadziła coaching rodzicielski we współpracy z portalem mamopracuj.pl. Finalistka konkursu Komisji Europejskiej Social Innowation Competition - współautorka modelu Mama CoWork umożliwiającego powrót młodym matkom do pracy. Pozazawodowo interesuje się jogą oraz wyścigami Formuły 1.

  

Natasza Kosakowska-Berezecka - doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, pracuje w Zakładzie Psychologii Międzykulturowej i Psychologii Rodzaju w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.
Naukowo oraz praktycznie zajmuje się zagadnieniami związanymi z równością płci i posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie i doradcze z zakresu umiejętności społecznych, osobistych i menedżerskich, a także coachingu menedżerskiego. Realizowała i koordynowała szereg projektów doradczych, szkoleniowych i badawczych o zasięgu ogólnopolskim i ponadnarodowym.
Trenerka projektu szkoleniowego KiM Kobieta i Mężczyzna Liderami Pomorskich Przedsiębiorstw (projekt nagrodzony na konkursie Dobre Praktyki EFS). Autorka programów szkoleniowych i edukacyjnych, publikacji m.in. dotyczących ról kobiecych i męskich, zmieniających się postaw wobec kobiet i mężczyzn: m.in. Kobieta na dwóch etatach, czyli funkcjonowanie kobiet w małżeństwie dwu-karier; Kraków 2006, Kij ma dwa końce - mężczyźni też są dyskryminowani ze względu na płeć; Kraków, 2009; New female roles versus gender stereotypes - situation of women in the public sphere; Gdynia, 2012. Od października 2013 roku wraz z dr Magdaleną Żadkowską prowadzić będą projekt naukowo-badawczy zatytułowany Socio-Cultural and Psychological Predictors of Gender Equality and Work-Life Balance Cross-Cultural Comparison of Polish and Norwegian Families, w obszarze Równość Płci oraz Równowaga Między Życiem Zawodowym a Prywatnym, finansowany z Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza.
Od 2005 roku organizuje cykliczne Konferencje pt. Kobieta w kulturze, poświęcone jakości życia kobiet i mężczyzn w różnych zakątkach świata.
Zapalona podróżniczka.

 

Agnieszka Kuna-Broniowska – absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi na Université Paris X-Nanterre w Paryżu. W trakcie studiów doktoranckich w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i na Universidad Nacional Autónoma de México zajmowała się tematyką społecznego funkcjonowania mężczyzn i kobiet, m.in. badając teorię i praktykę godzenia pracy zawodowej i życia rodzinnego. Specjalizuje się w branży HR, ma doświadczenie w analizie sytuacji zatrudnienia i funkcjonowania procesów kadrowych tak międzynarodowych korporacjach jak i w mniejszych przedsiębiorstwach. Opracowała innowacyjny model Zarządzanie zatrudnieniem i kompetencjami – zarządzanie zmianą bez redukcji etatów. Autorka publikacji związanych z problematyką płci społeczno-kulturowej, jak również nt. zarządzania czasem - m.in. poradnik Nie ogarniam; Złote Myśli 2010.

 

Agnieszka Radziwiłowicz – absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMSC w Lublinie oraz studiów podyplomowych z zakresu psychologii społecznej w SWPS w Warszawie. Specjalistka z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, doradztwa personalnego, negocjacji i komunikacji interpersonalnej. Posiada doświadczenie w realizacji projektów (superwizor ds. realizacji projektu Kompetencje Kluczowe Drogą do Kariery, WSP TWP w Warszawie 2010), zarządzaniu, prowadzeniu projektów w biznesie i funkcjonowaniu branży HR. Autorka innowacyjnego programu Innowacyjny cykl zajęć dla matek powracających na rynek pracy (Fundacja Aktywni Rodzice), konsultantka merytoryczna projektu Innowacyjne rozwiązania w temacie powrotu na rynek pracy kobiet pracujących przy opiece nad dzieckiem/osobą zależną (Fundacja Serafin).
Pozazawodowo interesuje się czeskim kinem, polską szkołą ilustracji dziecięcej i nowoczesnymi technologiami.

 

Anna Sabat – absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania UW – uzyskany tytuł doktora (tytuł pracy Wpływ zarządzania wiedzą na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw na przykładzie województwa świętokrzyskiego). Specjalizuje się w tematyce zarządzania projektami i przedsiębiorstwem, ideą flexicurity, budowania ścieżki rozwoju osobistego, zarządzania strategicznego, zarządzania w biznesie. Posiada doświadczenie w realizacji projektów i koordynowaniu badań, m.in. ekspertka i trenerka w projektach Mamy pracujące mamy (PKPP Lewiatan) oraz Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą (ŚCIiTT). Członkini Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz Regionalnej Sieci Tematycznej dla PO KL Woj. Świętokrzyskiego, jako reprezentantka środowiska uczelni wyższych z regionu. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Autorka licznych programów szkoleniowych i innowacyjnych m.in. Innowacyjny model współpracy przedsiębiorstw sieci w ramach projektu "ProBiz Innovatio":"Rola zrzeszeń przedsiębiorstw w rozwoju praktyk proinnowacyjnych i budowaniu sieci współpracy biznesu i nauki na przykładzie Stowarzyszenia Forum Pracodawców" oraz 57 publikacji naukowych m.in. z zakresu sytuacji matek na rynku pracy, przedsiębiorczości akademickiej, zarządzania innowacyjnością w biznesie.

 

Joanna Szymonek - absolwentka Szkoły Biznesu Uniwersytetu Warwick, wydział europejskich stosunków pracy i zarządzania personelem. Specjalizuje się w relacjach pracowniczych, dialogu społecznym, rozwoju kadr. Posiada doświadczenie w zakresie funkcjonowania rynku i stosunków pracy, flexicurity, CSR i zarządzania zasobami ludzkimi. Współpracuje ze związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców, organizacjami pozarządowymi, uczelniami oraz instytucjami otoczenia biznesu realizując projekty na poziomie krajowym i międzynarodowym. Autorka publikacji i artykułów eksperckich. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami i Międzynarodowego Stowarzyszenia Pracy i Relacji Pracowniczych ILERA.

 

Katarzyna Tadeusiak-Jeznach – magister pedagogiki specjalnej i jednocześnie absolwentka studiów podyplomowych na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW. Członkini grona eksperckiego przy MPiPS w projekcie Gender mainstreaming, jako narzędzie zmiany na rynku pracy. Działaczka sektora pozarządowego, koordynatorka wielu projektów społecznych w tym innowacyjnego ogólnopolskiego Rzeczpospolita internetowa, realizowanego przez agendę ONZ w Polsce - UNDP Polska. Współautorka publikacji nt. aktywnego ojcostwa i równości płci na rynku pracy, m.in. Nowy świat pracy – drogi do równości płci na rynku pracy; MPiPS 2012, Czas na aktywne ojcostwo – między praca a dzieckiem; MPiPS 2012.

 

Jolanta Tęcza - magister ekonomii oraz absolwentka studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w administracji publicznej.
Od 2004 r. zajmuje się zawodowo realizacją zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, a następnie od 2007 r. zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
Od marca 2011 r. jako doradca obywatelski udziela bezpłatnych porad z zakresu m.in. macierzyństwa i rodzicielstwa, prawa pracy, świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i pomocy społecznej.
Od października 2006 r. rodzic godzący życie rodzinne i wychowywanie córki z pracą zawodową.

  

Katarzyna Władyka - doktor socjologii, absolwentka studiów doktoranckich w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW, Podyplomowych Studiów Gender Studies UW (tytuł ekspercki w zakresie równego statusu kobiet i mężczyzn) oraz studiów magisterskich w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UW. Od 2001r. związana zawodowo z Uniwersytetem Warszawskim – pełni funkcję koordynatorki Podyplomowych Studiów Gender Studies tj. Studiów nad Społeczną i Kulturową Tożsamością Płci. Posiada doświadczenie dydaktyczne, dziennikarskie i samorządowe. Autorka seminariów dot. rodziny, macierzyństwa, sytuacji kobiet na ryku pracy, licznych publikacji z tematyki samodzielnego macierzyństwa, sytuacji i roli kobiety i mężczyzny.
Członkini ruchów kobiecych i emancypacyjnych.

  

Magdalena Żadkowska – doktor Nauk Humanistycznych w zakresie Socjologii, tytuł rozprawy Codzienność, partnerstwo, domowe obowiązki. O współczesnej polskiej rodzinie w kontekście socjologii pary Jeana-Claude’a Kaufmanna. Specjalizuje się w zagadnieniach zarządzania wiekiem i różnorodnością, wizerunku kobiety w biznesie, równouprawnieniu w relacjach domowych. Posiada doświadczenie w realizacji projektów o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym – autorka i koordynatorka projektu szkoleniowego KiM Kobieta i Mężczyzna Liderami Pomorskich Przedsiębiorstw, projekt nagrodzony na konkursie Dobre Praktyki EFS. Autorka publikacji dotyczących m.in. podziału obowiązków domowych, przemian życia rodzinnego, m.in. Mąż uczniem żony. O podziale obowiązków domowych na podstawie socjologii pary Jeana-Claude`a Kaufmanna; Kraków 2011, Socjologiczny obraz przemian życia rodzinnego w Polsce i na Pomorzu; Gdańsk 2012. Od października 2013 roku wraz z dr Nataszą Kosakowską-Berezecką prowadzić będą projekt naukowo-badawczy zatytułowany Socio-Cultural and Psychological Predictors of Gender Equality and Work-Life Balance – Cross-Cultural Comparison of Polish and Norwegian Families, w obszarze Równość Płci oraz Równowaga Między Życiem Zawodowym a Prywatnym, finnsowany z Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza.Współorganizatorka konferencji Kobieta w Kulturze. Asystentka w Zakładzie Socjologii Kultury w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego.
Pozazawodowo interesuje się podróżami, narciarstwem i kitesurfingiem.

 
 

 

Kapitał Ludzki   Unia Europejska - Europejski Funusz Społeczny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +