Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt: PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

woj.: mazowieckie

Menu:

 

Z ostatniej chwili

aktualnosci2015-06-29 | Zakończenie realizacji projektu „PI – Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO”

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 30 czerwca 2015 r. dobiega końca realizacja projektu „PI – Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ ...

więcej +

aktualnosci2015-06-18 | Spotkania bezpośrednie upowszechniające produkt finalny

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że w dniu 17.06.2015 r. przedstawicielka Fundacji „Fundusz Inicjatyw” odbyła w Warszawie 5 spotkań bezpośrednich upowszechniających ...

więcej +

aktualnosci2015-06-12 | Relacja z konferencji upowszechniającej produkt finalny projektu „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO”

W dniu 10 czerwca 2015 r. w hotelu Gromada w Warszawie została zorganizowana konferencja upowszechniająca produkt finalny projektu „PI – ...

więcej +

aktualnosci2015-06-05 | Kampania prasowa w wydaniu warszawskim Gazety Metro

 Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 29.05.2015 r. w wydaniu warszawskim Gazety Metro ukazało się ogłoszenie upowszechniające projekt „PI – INNOWACYJNY MODEL GODZENIE ...

więcej +

aktualnosci2015-05-29 | Produkt Finalny w wersji książkowej

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że w ramach projektu został przygotowany Produkt Finalny w wersji książkowej. Aktualnie trwa bezpłatne przekazywanie drogą ...

więcej +

aktualnosci2015-05-22 | Spotkania bezpośrednie upowszechniające produkt finalny

Szanowni Państwo, Z przyjemnością informujemy, że w dniu 21.05.2015 r. przedstawicielka Fundacji „Fundusz Inicjatyw” odbyła 3 spotkania bezpośrednie upowszechniające produkt finalny. ...

więcej +

archiwum aktualności projektu +

 

Biblioteczka

Zapraszamy do lektury:

 1. Analiza potrzeb rodziców w zakresie organizacji opieki nad dziećmi;
 2. Brak misji na wizji i wizji w edukacji. Gendermeria równościowy monitoring;
 3. Czas na aktywne ojcostwo; 
 4. Czas na aktywne ojcostwo II; 
 5. Dolnośląska akademia gender – poradnik równościowy;
 6. Dyskryminacja wielokrotna - historia, teorie, przegląd badań;
 7. Edukacja antydyskryminacyjna - poradnik trenerski pod redakcją Mai Branki i Dominiki Cieślikowskiej /źródło: www.ideazmiany.pl/;
 8. Edukacja antydyskryminacyjna i jej standardy jakościowe;
 9. Elastyczne formy zatrudnienia jako instrument ułatwiający godzenie życia zawodowego z rodzinnym;
 10. Elastyczne formy zatrudnienia - poradnik dla pracodawców i pracowników; 
 11. Elastyczne formy pracy -poradnik dla pracowników; 
 12. Elastyczne formy pracy-poradnik dla pracodawców;
 13. Elastyczne formy zatrudnienia informator Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie;
 14. Elastyczne formy zatrudnienia; 
 15. Elastyczne formy zatrudnienia - szanse i zagrożenia;
 16. Elastyczne formy zatrudnienia - poradnik PK KSU;
 17. Firma=różnorodność;
 18. Gender mainstreaming w projektach rozwojowych Rose Chege /źródło: równość.info/;
 19. Gender mainstreaming - jak skutecznie wykorzystać jego polityczny potencjał;
 20. Gendermeria równościowy monitoring. Raport z wyników monitoringu;
 21. Godzenie pracy z rodziną; 
 22. Inspirator równościowy;
 23. Kariera jest kobietą jak Ty;
 24. Kierunki działań w Polsce na rzecz równowagi praca-życie-rodzina;
 25. Kobieta aktywna w środowisku lokalnym; 
 26. Kobieta i rozwój;
 27. Kobiety na rynku pracy woj. mazowieckiego; 
 28. Kobiety w Parlamencie Europejskim;
 29. Kobiety w polskim życiu politycznym;
 30. Kobiety, gender i globalny rozwój;
 31. Kobiety i mężczyźni na rynku pracy 2012; 
 32. Kobiety w zarządzaniu i czynniki ich sukcesów; 
 33. Kryzys, a kwestie gender;
 34. Matka-Polka jak zwiększyć aktywność zawodową młodych kobiet;
 35. Model godzenia życia zawodowego z rodzinnym wśród policjantów;
 36. Model godzenia życia zawodowego z rodzinnym, dobre praktyki;
 37. Monitorowanie równości w miejscu pracy;
 38. Nowy świat pracy;
 39. Podręcznik włączania problematyki równości i płci do głównego nurtu polityk;
 40. Poradnik na rzecz działań praca-życie-rodzina; 
 41. Poradnik-przegląd inspirujących pomysłów na włączenie perspektywy równości szans;
 42. Poradnik pracującej mamy; 
 43. Przegląd realizacji pekińskiej platformy działania kobiety i gospodarka;
 44. Rada Europy - równość kobiet i mężczyzn w dokumentach; 
 45. Raport z badań – kobiety w zarządzaniu;
 46. Raport MPIPS o rynku pracy 2011;
 47. Raport: mamy pracujące mamy;
 48. Raport: prawne aspekty zatrudnienia osób wychowujących dzieci; 
 49. Raport: równość płci w UE;
 50. Raport: równe traktowanie w zatrudnianiu pod redakcją Karolin Kędziory, Krzysztofa Śmiszka, Moniki Zimy /źródło: www.ptpa.org.pl/;
 51. Raport-kobiety dla Polski Polska dla kobiet. 20 lat transformacji 1989-2009;
 52. Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia;
 53. Równość kobiet i mężczyzn w sektorze pozarządowym;
 54. Równość płci w instytucjach rynku pracy;
 55. Równość szans kobiet i mężczyzn a rynek pracy; 
 56. Równowaga praca-życie-rodzina;
 57. Sprawozdanie w sprawie równości szans kobiet i mężczyzn w UE;
 58. Strategia na rzecz równości kobiet i mężczyzn 2010-2015;
 59. Wielka nieobecna raport o edukacji antydyskryminacyjnej;
 60. Zarządzanie różnorodnością w Polsce;
 61. Zasada równości i zasada niedyskryminacji;

 

Odwiedź również:

 1. Indywidualne ścieżki zatrudnienia; 

 2. Polskie flexicurity; 

 3. Gender mainstreaming jako narzędzie zmiany na rynku pracy; 

 4. Równi w pracy; 

 5. ZATRUDNIENIE FAIR PLAY. Zostań Mentorem. Wsparcie aktywności i rozwoju zawodowego pracowników 50+ w województwie mazowieckim; 

 6. Metoda tutoringu innowacyjnym sposobem w pracy resocjalizacyjnej; 

 7. Intermentoring w małej firmie - zarządzanie kompetencjami;

 8. Diversity Index;

 9. Sytuacja 50+;

 10. Model współpracy instytucji rynku pracy i instytucji  pomocy społecznej narzędziem efektywnej aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych; 

 11. Platforma Flexicurity MiŚP - Kreowanie płaszczyzny współpracy w zakresie Flexicurity w obszarze MiŚP; 

 12. Pracuję – rozwijam kompetencje. Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+; 

 13. Elastyczne rozwiązania na rynku pracy; 

 14. Flexicurity szansą na zrównoważony rozwój rynku pracy; 

 15. Kompromis na rynku pracy - innowacyjny model aktywizacji zawodowej kobiet; 

 16. Kompromis na rynku pracy - innowacyjny model aktywizacji zawodowej kobiet;

 17. Innowacyjne wykorzystanie coachingu do wspierania równowagi praca-rodzina; 

 18. Obserwatorium równości płci; 

 19. Międzynarodowa Fundacja Kobiet; 

 20. Mamo! Nie idź do pracy! Upowszechnianie telepracy wśród kobiet w woj. dolnośląskim przy adaptacji europejskich standardów kompetencyjnych i metodologiczno-technicznych; 

 21. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego; 

 22. Fundacja ProRegio; 

 23. Biznes - Innowacje - NGO czyli BINGO; 

 24. MAM DZIECKO - PRACUJĘ;

 25. PI – PWP. System monitoringu dla MMŚP wielkopolskiego sektora komunalnego;

 26. Bilnas Kapitału Ludzkiego - raporty z badań;

 27. Równość standardem dobrego samorządu;

 28. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego; 

 29. Fundacja im. Stwfana Batorego;

 30. Strona projektu "Rodzina i Kariera";

   

   

 

Kapitał Ludzki   Unia Europejska - Europejski Funusz Społeczny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego • start
 • oferta
 • dzialania
 • praca
 • polecamy
 • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +