Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt: Zmiany

woj.: lubelskie

Menu:

 

Z ostatniej chwili

aktualnosci2010-09-30 | Podziękowania

Uprzejmie informujemy, że z dniem 30 września 2010 r. dobiega końca realizacja projektu „Zmiany”. Uczestnicy i uczestniczki wzięli udział w ...

więcej +

aktualnosci2010-09-27 | Zakończenie usług w projekcie „Zmiany”

Informujemy, że zakończyły się już usługi w ramach projektu „Zmiany”. W projekcie wzięły udział trzy 15-osobowe grupy szkoleniowe, które skorzystały z ...

więcej +

aktualnosci2010-09-15 | Rezultaty projektu „Zmiany” – szkolenie "Florystyka i aranżacje roślinne"

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Zmiany” dotyczące szkolenia „Florystyka i aranżacje roślinne”.   Projekt „Zmiany" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ...

więcej +

aktualnosci2010-09-03 | Zakończenie szkolenia „Florystyka i aranżacje roślinne” w ramach projektu „Zmiany”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 02.08.2010 r. (czwartek) zakończyło się szkolenie dla III grupy uczestników projektu „Zmiany” - „Florystyka i ...

więcej +

aktualnosci2010-08-25 | Galeria szkolenia „Florystyka i aranżacje roślinne”

Przypominamy, że nadal trwa szkolenie „Florystyka i aranżacje roślinne” w ramach projektu „Zmiany”. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia galerii, w której znajdują ...

więcej +

aktualnosci2010-08-16 | Rozpoczęcie szkolenia „Florystyka i aranżacje roślinne” w ramach projektu „Zmiany”

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16.08.2010 r. (poniedziałek) rozpoczęły się zajęcia szkoleniowe dla grupy III - „Florystyka i aranżacje roślinne”. Serdecznie ...

więcej +

archiwum aktualności projektu +

 

Zakres wsparcia

Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:

 • grupowe poradnictwo zawodowe,
 • szkolenie.

Dla każdej z grup przeprowadzone zostaną 24-godzinne warsztaty poradnictwa zawodowego z zakresu:

 • rynku pracy i poruszania się po nim,
 • tworzenia dokumentów aplikacyjnych, bazy ofert pracy,
 • możliwości bezpłatnego dokształcania się,
 • komunikacji i autoprezentacji.

Usługę będą świadczyć doradcy zawodowi w ramach Agencji Zatrudnienia (Certyfikat nr 5009) prowadzonej przez Fundację.

W ramach projektu oferujemy także 3 szkolenia do wyboru:

 • „Sprzedaż z obsługą komputera” – w wymiarze 100 godzin dydaktycznych, w tym 60 godzin zajęć teoretycznych i 40 godzin praktycznej obsługi komputera (dodatkowo 2 godz. egzaminu),
 • „Kadry i płace z obsługą Symfonii” – w wymiarze 100 godzin dydaktycznych, w tym 60 godzin zajęć teoretycznych i 40 godzin praktycznej nauki obsługi programu Symfonia (dodatkowo 2 godz. egzaminu),
 • „Florystyka i aranżacje roślinne” – w wymiarze 100 godzin dydaktycznych (dodatkowo 4 godz. egzaminu).

Szkolenia będą obejmować następujące zakresy tematyczne:

„Kadry i płace z obsługą Symfonii”:

 • Podstawowe zasady nawiązania stosunku pracy,
 • Obowiązki informacyjne wobec pracowników,
 • Rodzaje umów o pracę,
 • Zasady zawierania umów o pracę,
 • Obowiązki pracodawców w zakresie rozwiązywania umów o pracę,
 • Zasady i konsekwencje odpowiedzialności pracowników,
 • Czas pracy i jego ewidencjonowanie,
 • Zasady udzielania urlopów,
 • Kontrola z inspekcji pracy,
 • Podstawy prawne ustalania wynagrodzeń,
 • Systemy i formy płac stosowane w praktyce,
 • Obowiązki zakładów pracy wobec ZUS i Urzędów Skarbowych,
 • Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym pracowników, zleceniobiorców,
 • Podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu,
 • Zajęcia komputerowe – obsługa programu Symfonia.

„Sprzedaż z obsługą komputera”:

 • Prawo,
 • Finanse,
 • Zasady marketingu,
 • Obsługa i wykorzystanie komputerów w działalności zawodowej,
 • Handel detaliczny,
 • Handel hurtowy,
 • Rozmowa sprzedażowa,
 • Etyka i kultura w zawodzie sprzedawcy,
 • Przepisy BHP i sanitarno-epidemiologiczne,
 • Sporządzanie dokumentów sprzedaży,
 • Zajęcia komputerowe– podstawowa obsługa komputera niezbędna w zawodzie sprzedawcy.

„Florystyka i aranżacje roślinne”:

 • Technika suszenia i utrwalania roślin różnymi metodami,
 • Technika utrwalania roślin,
 • Wiązanki pogrzebowe – rodzaje i technika wykonania,
 • Techniki wykonania wieńców, wiązanek i dekoracji w różnych kształtach,
 • Materiał roślinny i materiały pomocnicze do wiązanek ślubnych,
 • Rodzaje wiązanek ślubnych i zasady układania roślin,
 • Technika wykonania wianka i wiązanki komunijnej,
 • Zasady doboru kwiatów do kompozycji,
 • Technika i zasady układania kwiatów w ręku i naczyniach,
 • Stroiki na Boże Narodzenia,
 • Girlanda i wianek na Boże Narodzenia.

Szkolenia przewidywane są w terminach:

 • „Sprzedaż z obsługą komputera” – 05.2010 – 06.2010
 • „Kadry i płace z obsługą Symfonii” - 06.2010 – 07.2010
 • „Florystyka i aranżacje roślinne” – 08.2010 – 09.2010

Grupowe poradnictwo zawodowe oraz szkolenia będą realizowane od poniedziałku do piątku w wymiarze 6-8 godzin dziennie.

Uczestnikom zapewniamy:

 • zestaw materiałów szkoleniowych (skrypty, książki),
 • materiały pomocnicze (teczkę, długopis, notatnik),
 • zwrot kosztów dojazdu (dla osób zamieszkałych poza miejscem świadczenia usługi),
 • wyżywienie w czasie szkoleń, w postaci obiadu i poczęstunku.

W związku z warunkami realizacji projektu "Zmiany" zatwierdzonymi przez Instytucję Pośredniczącą - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, informujemy, że zwrot kosztów przejazdu dla uczestników usług, będzie wypłacany do określonych w budżecie projektu kwot, tj:

 • Za grupowe poradnictwo zawodowe, będziemy wypłacać maksymalnie 80 zł brutto/osobę (za 4 dni doradztwa),
 • Za szkolenia, będziemy zwracać maksymalnie 350 zł brutto/osobę (za 14 dni szkolenia).

Każde ze szkoleń zakończy się egzaminem. Pozytywne zdanie egzaminu umożliwi uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej PO KL – Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, osoby, które opuszczą więcej niż 20% zajęć nie otrzymają żadnych potwierdzeń ukończenia szkolenia. Osoby takie będą również zobowiązane do zwrotu kosztów uczestnictwa w projekcie.

Dokumenty do pobrania:

Kapitał Ludzki   Unia Europejska - Europejski Funusz Społeczny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego • start
 • oferta
 • dzialania
 • praca
 • polecamy
 • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +