Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Project: Woman in the modern world

international

Menu:

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:international
2015-02-26 | Woman in the modern world

Produkty projektu międzynarodowego / Products of our transnational project

Informujemy, że udostępniliśmy produkty wypracowane w ramach projektu partnerskiego Grundtviga "Woman in the modern world". Zapraszamy do zapoznania się z nimi w zakładce Partnership projects.

We'd like to inform that products developed within "Woman in the modern world" Grundtvig Partnership Project are available in the section Partnership Projects. Feel free to get to know with them!

 


international
2012-10-05 | Woman in the modern world

Podsumowując projekt WMW… / Summing up WMW project…

W ramach realizowanego przez Fundację projektu partnerskiego Grundtviga „Woman in the modern world”, oprócz lokalnych spotkań Grupy wsparcia będących istotą projektu, organizacje partnerskie przygotowały dwa produkty podsumowujące ich działania:

Historie kobiet sukcesu to broszura składająca się z 18 historii (dobrych praktyk) opisujących kobiety, które osiągnęły sukces i spełniają się w sferze prywatnej i/lub zawodowej. Broszura została przygotowana przez wszystkie organizacje partnerskie - każda z nich opracowała trzy historie z wykorzystaniem zasobów Internetu, publikacji, programów i wywiadów.
 
Gender z perspektywy WMW - problemy, możliwości, rozwiązania to zestaw wskazówek/rekomendacji przygotowanych przez wszystkich partnerów w oparciu o ich 2-letnią współpracę, wiedzę i zasoby internetowe. Jest to podsumowanie działań prowadzonych przez partnerów i może stanowić przewodnik dla organizacji lub osób, które chciałyby dowiedzieć się więcej na temat gender lub realizować podobne działania w przyszłości.
 
Zachęcamy do lektury publikacji!
 
Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom zaangażowanym w działania projektowe!
Zespół projektu „Woman in the modern world”
 
----
 
Within Grundtvig partnership project “Woman in the modern world” implemented by our Foundation, in addition to local Support group meetings which were the essence of the project, all partner organizations prepared two products summarizing their activities:
 
Success stories booklet is a booklet of 18 best practice and success stories describing women who achieved success in private life and/or vocational life. The booklet was prepared by all partners - each of them created three stories using Internet resources, publications, programmes and interviews.
 
Gender from WMW perspective – problems, opportunities, solutions - it's a set of guidelines/recommendations prepared by all partners basing on their 2-year cooperation, knowledge and Internet resources. It's a second key product of the whole partnership. It summarizes the activities carried out by partners and may constitute a guide for organisations or individuals willing to get to know more on the subject of gender or willing to implement similar activities.
 
We encourage you to browse through these publications!
 
Many thanks to all people involved in project activities!
WMW project team

international
2012-07-31 | Woman in the modern world

Podziękowania/Acknowledgements

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym - 31 lipca 2012 r. dobiega końca realizacja projektu partnerskiego Grundtviga „Woman in the Modern World” – pierwszego międzynarodowego projektu realizowanego przez Fundację „Fundusz Inicjatyw”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim organizacjom partnerskim realizującym projekt WMW: Adult Education Centre of Kuldiga Region (AEC) z Kuldigi (Łotwa), Élan Interculturel z Paryża (Francja), Institute of Mobile Technologies for Education and Culture (IMOTEC) z Wilna (Litwa), ONECO z Sewilli (Hiszpania) and Pro Tempore Soc. Coop. z Partinico (Włochy).

W ramach projektu zorganizowanych zostało 5 międzynarodowych spotkań partnerskich (w Polsce, Hiszpanii, na Litwie, we Francji oraz Włoszech) oraz szereg zaplanowanych działań lokalnych realizowanych przez każdego z partnerów, z których najważniejsze to cykliczne spotkania Grup wsparcia. Dziękujemy wszystkim uczestniczkom i uczestnikom spotkań lubelskiej Grupy wsparcia za poświęcony czas i zaangażowanie!

Fundacja „Fundusz Inicjatyw” składa również serdeczne podziękowania wszystkim pozostałych osobom i instytucjom, które przyczyniły się do sukcesu projektu „Woman in the Modern World”.

---

We kindly inform that today, July 31st 2012 the implementation of Grundtvig Partnership Project "Woman in the Modern World", the first international project carried out by “Initiative Fund" Foundation, is coming to the end.

We would like to thank all partner organizations realizing WMW project: Adult Education Centre of Kuldiga Region (AEC) from Kuldiga (Latvia), Elan Interculturel from Paris (France), Institute of Mobile Technologies for Education and Culture (IMOTEC) from Vilnius (Lithuania), ONECO from Sevilla (Spain), and Pro Tempore Soc. Coop. from Partinico (Italy).

Within our project, five international partner meetings were organized (in Poland, Spain, Lithuania, France and Italy) as well as a series of planned local activities carried out by each partner, including regular meetings of support groups. Many thanks to all participants of Lublin’s support group meetings for their time and involvement!

“Initiative Fund” Foundation shall also thank all other persons and institutions who contributed to the success of "Woman in the Modern World” project.


international
2012-07-26 | Woman in the modern world

Kilka słów o „Kobiecie we współczesnym świecie” / A few words about „Woman in the modern world”

Serdecznie dziękujemy redakcji Gazety Miasto z Zamościa za zamieszczenie notatki prasowej opisującej działania podejmowane w ramach projektu partnerskiego Grundtviga „Woman in the modern world”.

---
We would like to thank the editorial staff of Gazeta Miasto from Zamość for publishing our press release describing activities carried out within Grundtvig Partnership Project „Woman in the modern world”.
We kindly invite those who know Polish language to read the article on the website: http://www.gazetamiasta.pl/porady/kilka-slow-o-kobiecie-we-wspolczesnym-swiecie

international
2012-07-11 | Woman in the modern world

Ostatnie spotkanie partnerskie za nami / The last partner meeting behind us…

Palermo było miejscem ostatniego już spotkania partnerskiego w ramach projektu partnerskiego Grundtviga „Woman in the modern world”. Spotkanie odbyło się w terminie 27-29 czerwca 2012r. i brało w nim udział łącznie ponad 30 osób - zarówno pracownicy, jak i słuchacze - z 6 organizacji partnerskich, w tym organizacji goszczącej – Pro Tempore.

W pierwszym dniu spotkania partnerzy rozmawiali m.in. na temat produktów, które zostały do sfinalizowania w ramach projektu, przygotowania raportu ex-post podsumowującego drugi rok projektu oraz końcowego raportu, który będzie przedstawiany Agencjom Narodowym w każdym kraju partnerskim. Odbyła się również wystawa prac artystycznych przygotowanych przez uczestników spotkań Grup wsparcia w każdym kraju partnerskim – pracowników organizacji i słuchaczy. Prace dotyczyły tematów poruszanych w ramach projektu, taki jak: stereotypy i role płciowe, równość szans i płci, dyskryminacja w życiu zawodowym, prywatnym.
Podczas drugiego dnia spotkania partnerzy podsumowywali projekt i rozmawiali na temat możliwości dalszej współpracy w ramach innych projektów. Wszyscy uczestnicy spotkania dzielili się swoimi wrażeniami, wspomnieniami i opiniami związanymi z przebiegiem projektu. Ponadto, organizacja goszcząca zorganizowała zwiedzanie najciekawszych zabytków i zakątków miasta oraz wycieczkę na Montepellegrino, gdzie wszyscy mogli podziwiać niezapomniany widok na Palermo i wybrzeże Morza Tyrreńskiego. 
 
Dziękujemy organizacji goszczącej za dobrze przygotowane i zorganizowane spotkanie!
 
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia w fotogalerii projektu!
 
---
 
Palermo was the place of the last partner meeting organized within Grundtvig partnership project "Woman in the Modern World." The meeting was held between 27-29 June 2012 and was attended by over 30 people - both employees and learners - from six partner organizations, including the host organization - Pro Tempore.
During the first day of the meeting, partners discussed the products that are to be finished within the project, ex-post report summarizing the second year of the partnership and final report which will be presented to the National Agencies in each country. There was also an exhibition of artistic works produced by the participants of support group meetings in each country, both employees of organizations and learners. The works focused on the topics raised within the project, including stereotypes and gender roles, gender equality and equal opportunities, discrimination in vocational and private life.
On the second day of the meeting partners summarized the project and discussed the possibilities of further cooperation within other projects. All participants shared their impressions, memories and opinions relating to the course of WMW project. In addition, the host organization organized a tour around the most interesting sights and places of the city as well as a trip to Montepellegrino where everyone could enjoy the unforgettable view of Palermo and the Tyrrhenian coast.
Many thanks to the host organization for well-prepared and organized meeting!
 
Feel welcome to view photos from this event in the project gallery.

international
2012-06-25 | Woman in the modern world

Teraz kolej na Palermo! / Palermo now!

W terminie 27-29 czerwca br. przedstawiciele Fundacji wraz ze słuchaczami wezmą udział w ostatnim już spotkaniu partnerskim projektu Grudtviga „Woman in the modern world”. Spotkanie odbędzie się w Palermo we Włoszech, wezmą w nim udział przedstawiciele 6 organizacji partnerskich z Włoch, Hiszpanii, Łotwy, Litwy, Francji i Polski, którzy do tej pory pracowali przy realizacji projektu, a także słuchacze związani z tymi organizacjami.

Organizacja goszcząca – Pro Tempore z Partinico – intensywnie przygotowuje się do organizacji spotkania. W Fundacji tymczasem trwają przygotowania do wyjazdu, a w ubiegłą sobotę, 23 czerwca br., odbyło się również kolejne Spotkanie Grupy Wsparcia w ramach projektu.
 
Dotyczyło ono zagadnienia work-life balance, czyli efektywnego godzenia życia zawodowego i prywatnego. Uczestnicy przedstawiali również krótkie historie kobiet związanych z naszym regionem, które w  swoim życiu zawodowym i/lub prywatnym realizują się i odnoszą sukcesy. Przykłady te będą  przydatne do broszurki, która powstaje w ramach projektu, tzw. „Success stories of women in the modern world”.
 
Dziękujemy za udział w Spotkaniu i zachęcamy do obejrzenia fotogalerii projektu!
 
---
 
Between June 27-29th representatives of “Initiative Fund” Foundation together with the learners will participate in the last partner meeting within Grundtvig project “Woman in the modern world”.
The meeting will be held in Palermo, Italy, and it will be attended by representatives from 6 partner organizations from Italy, Spain, Latvia, Lithuania, France and Poland who have worked on the project, as well as the learners connected with these organizations.
 
Hosting institution – Pro Tempore from Partinico – is preparing intensively to the meeting. Preparations to departure have also started in Foundation. Moreover, last Saturday, June 23rd, we organized Support Group meeting to talk about work-life balance of women and managing responsibilities between private and vocational life. What’s more, participants presented short stories of women from Poland and Lublin region who have achieved success in private and/or vocational life. These example will be useful for brochure “Success stories of women in the modern world” that is being prepared within our project.
 
Thank you for your participation and take a look at project photogallery!

international
2012-04-27 | Woman in the modern world

Femme dans le monde moderne, czyli spotkanie partnerskie WMW w Paryżu / Femme dans le monde moderne – WMW partnership meeting in Paris

Paryż był miejscem kolejnego spotkania zespołu projektu partnerskiego Grundtviga „Woman in the modern world” między 18 a 22 kwietnia 2012 r. Gospodarzem spotkania była organizacja Elan Interculturel, która gościła przedstawicieli wszystkich organizacji partnerskich oraz słuchaczy.

Pierwszy dzień spotkania miał charakter warsztatowy. Organizacja goszcząca zaproponowała wiele ciekawych interaktywnych ćwiczeń, których tematem przewodnim był tzw. work-life balance, czyli umiejętność godzenia życia prywatnego i zawodowego w odniesieniu do kobiet. Na spotkanie zaproszone zostały przedstawicielki z organizacji Afrique Conseil Paris oraz grupy wsparcia dla rodziców Message Paris, które dzieliły się swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami. Ponadto, partnerzy przedstawiali wyniki działań zrealizowanych na poziomie lokalnym od czasu ostatniego spotkania w Wilnie.
Podczas drugiego dnia, rozmawialiśmy na temat produktów i rezultatów do osiągnięcia w ramach projektu, pod tym kątem zaplanowaliśmy dalsze zadania do wykonania, w tym również szczegółowo omówiliśmy założenia ostatniego już spotkania partnerskiego, które odbędzie się na Sycylii w czerwcu br.
 
Rejs statkiem po Sekwanie, wspólne kolacje w pełnych francuskiej atmosfery restauracjach niedaleko Ile de la Cite i na Montparnasse oraz niezapomniane spacery przy pięknie oświetlonych ulicach i zabytkach Paryża były również ważną częścią spotkania zespołu WMW.
 
Serdecznie zachęcamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania!
 
---
 
Paris was the venue of next partner meeting within “Woman in the modern world” Grundtvig partnership project, between April, 18-22nd 2012. The meeting was organised by Elan Interculturel which hosted guests from all other partner organisations and their learners.
 
The first day of meeting encompassed workshops – host organisation suggested a number of interesting interactive exercises on the subject of work-life balance – the ability to renconcile private and vocational life, with reference to women. Two guests - representatives from Afrique Conseil Paris and parents’ support group Message Paris were invited to share experience and best practice stories. In addition, partners presented the results of activities carried out at local level since last meeting in Vilnius, Lithuania.
During the second day of meeting we talked about specific products and results to be achieved within the project, and in this regard we planned further work to do, including details of last partnership meeting to be held in Sicily in June.
The Seine river cruise, joint dinners in restaurants close to Ile de la Cite and on Montparnasse full of French atmosphere and unforgettable walks with a beautifully-lit streets and monuments of Paris were also a crucial part of WMW partnership meeting,
 
We encourage you to see photos from the meeting!

international
2012-03-28 | Woman in the modern world

Kobieta i mężczyzna … czy tylko? / Woman and man ….is it all?

Płeć kulturalna, biologiczna i psychologiczna oraz problemy z tożsamością i identyfikacją płciową – to niektóre z tematów poruszonych na kolejnym spotkaniu Grupy Wsparcia w ramach projektu partnerskiego Grundtviga „Woman in the modern world” w dn. 19.03.2012 r. Oprócz prezentacji przygotowanej i przedstawionej przez wolontariuszkę Fundacji „Fundusz Inicjatyw”, uczestnicy przygotowywali w grupach prace artystyczne związane z tematyką projektu, opierając się na wspólnym wniosku, iż kobieta żyjąca we współczesnym świecie to kobieta posiadająca cechy zarówno kobiece, jak i męskie.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia zdjęć w fotogalerii projektu.
 
Dziękujemy wszystkim osobom za udział w spotkaniu. Do zobaczenia niedługo!
 
---
 
Gender, biological and psychological sex as well as problems with sex identification – these are just some of subjects raised during next meeting of Support Group within Grundtvig partnership project "Woman in the modern world", 19th March 2012. In addition to the presentation prepared and held by volunteer working in “Initiative Fund” Foundation, participants worked in groups and prepared artistic works connected to themes of our project, based on joint conclusion that woman living in the modern world is a woman having both female and male characteristics.
 
We invite you to the photogallery of our project.
 
Many thanks to everyone for participating in the meeting. See you soon!

international
2012-03-01 | Woman in the modern world

Zapraszamy do dyskusji na Facebooku / Join our discussions on Facebook

Serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych tematyką projektu „Woman in the modern world”, oraz tych, którzy chcieliby podzielić się swoimi opiniami, doświadczeniami lub linkiem do ciekawego artykułu lub filmu - do naszej grupy dyskusyjnej na Facebooku LLP Grundtvig LP „Woman in the Modern World”.

Już niedługo na naszym profilu pojawi się cykl informacji nt. sylwetek znanych kobiet, pt. „Czy wiesz, że ….? Kobieta potrafi!”. Zapraszamy!
 
Do zobaczenia na Facebooku!

---

If you are keen on subjects connected with our project "Woman in the modern world" and if you would like to share your opinions, experiences or links to interesting articles or films - feel free to join our discussion group on Facebook  LLP Grundtvig LP „Woman in the Modern World”.

We will be publishing there periodically short profiles of well-known women entitled "Do you know that...? Woman can!"

See you on Facebook!


international
2011-12-13 | Woman in the modern world

Długooczekiwany film z pierwszego spotkania partnerskiego / Long-awaited Kick-off partner meeting film

Serdecznie zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu nakręconego podczas pierwszego spotkania partnerskiego w Lublinie (14-15 X 2010), w ramach projektu partnerskiego Grundtviga ‘Woman in the modern world”.

Przedstawiciele organizacji partnerskich opowiadają o swoich instytucjach, rozmawiają na temat realizacji działań projektowych, a także przedstawiają prezentacje na temat systemów edukacyjnych w każdym kraju oraz miejsca i roli kobiet w edukacji i wychowaniu itp.
 
Zapraszamy do śledzenia strony internetowej projektu.
 
---
 
We encourage you to watch a film made during kick-off partner meeting in Lublin, Poland (14-15/10/2010), organized within Grundtvig partnership project “Woman in the modern world”.
 
The representatives of each partner organisation talk about their institutions and project implementation, as well as show thematic presentations about educational systems in each country, place and role of women in education and upbringing etc.
 
Feel welcome to visit the website of our project.strony: 1 | 2 | 3 |

następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +