Podziel się ksi±żk±

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalno¶ci statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wci±ż skromnym zbiorem ksi±żek. Wspólnymi siłami i z Wasz± pomoc± chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne ksi±żki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoj± ksi±żkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam ksi±żkę na okres 1 roku, a potem j± odebrać.

Ze względu na przekazan± nam w ostatnim czasie duż± ilo¶ć ksi±żek z kategorii beletrystki (powie¶ci, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wył±cznie ksi±żki branżowe, zwi±zane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarz±dowym. Powierzone nam ksi±żki będ± służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Ksi±żki i publikacje można oddawać osobi¶cie w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać poczt± na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia ksi±żek, które s± zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propaguj± okre¶lone ideologie. Wówczas osoba dostarczaj±ca ksi±żki zobowi±zana jest do ich odebrania.

Przekazuj±c ksi±żki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostan± umieszczone na li¶cie darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz ksi±żek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz ksi±żkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do pi±tku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i w±tpliwo¶ci prosimy o kontakt z osob± odpowiedzialn± za bibliotekę - Małgorzat± Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykaj±cych problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwi±zań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzy¶ci± dla osób, które zatrudniasz oraz z korzy¶ci± dla zakładu pracy i efektywno¶ci działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwi±zań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mog± one stać się czę¶ci± innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! WeĽ udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! OdwiedĽ nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotycz±ce postępów prac nad modelem. Chcesz wzi±ć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze ¶rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt: Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

woj.:

Menu:

 

Z ostatniej chwili

archiwum aktualno¶ci projektu +

 

Aktualno¶ci

2012-11-30 | V konferencja z cyklu "Inteligentna Energia w Polsce"

Krajowy Punkt Kontaktowy Programu IEE serdecznie zaprasza do udziału w V konferencji z cyklu "Inteligentna Energia w Polsce", która odbędzie się 12 grudnia 2012 r. w Warszawie.

Głównymi celami Programu IEE s±:

-    poprawa efektywno¶ci energetycznej oraz racjonalne wykorzystanie zasobów energetycznych,

-    promowanie nowych i odnawialnych Ľródeł energii oraz wspieranie generacji rozproszonej,

-    poprawa efektywno¶ci energetycznej oraz zastosowanie nowych i odnawialnych Ľródeł energii w transporcie.

Na konferencji będziecie Państwo mieli okazję zapoznania się z instrumentami finansowymi dostępnymi dla polskich beneficjentów w ramach programu Inteligentna Energia - Europa.

Będzie również możliwo¶ć porozmawiania z osobami, które realizowały lub realizuj± obecnie projekty w ramach Programu IEE.

¬ródło: http://www.cip.gov.pl/index.php?p=new_p&idg=iee,1&id=879&action=show

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru S±dowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwo¶ci zmiany ustawień Cookies w przegl±darce. Czytaj więcej +