Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt: Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

woj.:

Menu:

 

Z ostatniej chwili

archiwum aktualności projektu +

 

Aktualności

2012-11-28 | 120 mln zł dla spółek naukowo-biznesowych

 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nowy program wsparcia spółek celowych o nazwie SPIN-TECH, na który przeznaczono 120 milionów zł dla uczelni oraz instytutów badawczych zainteresowanych utworzeniem spółki celowej oraz rozwojem jej działalności.

Głównym celem programu jest intensyfikacja procesów komercjalizacji wyników badań poprzez wsparcie spółek celowych działających jako platforma bezpośredniej współpracy ośrodków naukowych z biznesem. Spółki typu Spin-off, zawierane są celem komercyjnego wykorzystania wyników badań poprzez wprowadzanie na rynek konkretnego produktu lub usługi. Najczęstszym aportem jednostek badawczych są prawa własności intelektualnej i know – how. Spin-off zwane również spółkami odpryskowymi zakładane wspólnie przez naukowców, uczelnie, instytuty badawcze z prywatnym biznesem są najskuteczniejszym i najlepiej sprawdzonym na świecie sposobem na komercjalizację wyników badań.

Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki na lata 2011-2020, stanowiąca integralny element średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju do 2030 roku, wskazuje na konieczność stałego podnoszenia innowacyjności polskiej gospodarki. Ogromną rolę w tym procesie odgrywa publiczny sektor B+R.

– Polska nauka gotowa jest angażować się w coraz większym stopniu w rozwój gospodarczy kraju, nowe laboratoria, wzrost środków przeznaczonych na granty i usprawniony w wyniku reformy system sprawiają, że coraz więcej efektów badań naukowych przekładać się będzie na konkretne produkty dla nowoczesnej gospodarki – komentuje prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego. – Mam nadzieję, że spółki celowe, które powstaną dzięki programowi Spin-Tech będą nie tylko powodem do dumy dla ich udziałowców, ale także źródłem sukcesu finansowego uczelni, instytutów badawczych i samych naukowców, Najlepsze uczelnie na świecie, m.in. słynny Stanford swoją innowacyjną potęgę zbudowały w oparciu o spin-offy  – dodaje minister Kudrycka.

Wyniki badań, przeprowadzonych na zlecenie GE InnovationBarometer przez firmę StrategyOne jasno określają potrzebę podniesienia innowacji przez wdrożenia efektywnych mechanizmów komercjalizacji i transferu technologii z nauki do gospodarki  oraz wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości akademickiej i naukowej.

Celem zmian systemowych przeprowadzonych w Polsce od kliku lat, głównie poprzez reformy nauki i szkolnictwa wyższego jest lepsze wykorzystanie potencjału badawczego uczelni oraz instytutów naukowych poprzez integrację z otoczeniem społeczno- gospodarczym (tworzenie regionów wiedzy) na rzecz podnoszenia innowacyjności polskiej gospodarki. Program SPIN-TECH ma za zadanie wspierać działalności spółek celowych tworzonych przez państwowe jednostki badawcze (PJB1)zakładanych przez uczelnie wyższe w celu komercjalizacji wyników badań i prac rozwojowych.

– Na przestrzeni ostatnich 4 lat nakłady na B+R w Polsce wzrosły niemalże dwukrotnie. Oprócz nakładów ważne jest także otwarcie świata akademickiego na nowoczesne formy zarządzania i prowadzenia projektów naukowych – mówi Leszek Grabarczyk z-ca dyrektora NCBR. –  Liczymy , że nasz konkurs sprawi, że uczelnie i instytuty badawcze chętniej i odważniej będą korzystać z możliwości tworzenia spółek celowych oraz pozwoli władzom uczelni na nowocześniejsze i bardziej biznesowe nadzorowanie projektów naukowych wyższego ryzyka. Program SPIN-TECH Narodowego Centrum Badań i Rozwoju znacząco wzmocni szeroko pojętą przedsiębiorczość akademicką przez tworzenie i uruchamianie działalności spółek, której uczelnia będzie aktywnym partnerem– wyjaśnia dyrektor Grabarczyk.

SPIN-TECH jest adresowany do obecnie funkcjonujących spółek celowych oraz do państwowych jednostek badawczych – uczelni wyższych (publicznych), instytutów badawczych i instytutów naukowych PAN, które dopiero zamierzają je utworzyć, jak również do przymierzających się do utworzenia takiej spółki konsorcjów PJB.

Budżet programu wynoszący 120 mln złotych będzie podzielony na 3 konkursy, ogłaszane do 2014 roku. Przewidziana alokacja na każdy konkurs to 40 mln złotych. Maksymalna kwota dofinansowania projektu to 200 tys. euro (ok. 840 tys. zł) do 90% kosztów kwalifikowanych. Pierwszy nabór rozpocznie się jeszcze w listopadzie.

Źródło: http://www.ncbir.pl

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +