Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt: Aktywne obywatelstwo

woj.: podkarpackie

Menu:

Patronat medialny: 

Z ostatniej chwili

aktualnosci2014-04-30 | Podziękowania

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 kwietnia 2014 dobiega końca realizacja projektu „Aktywne obywatelstwo”. Łącznie w ramach projektu udzieliliśmy 12332 porady ...

więcej +

aktualnosci2014-04-30 | 12 332 porady w BPPiO

Jak co miesiąc prezentujemy Państwu efekty działalności Biur Porad Prawnych i Obywatelskich prowadzonych przez Fundację „Fundusz Inicjatyw”. W miesiącu kwietniu ...

więcej +

aktualnosci2014-04-25 | Kontynuacja poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla mieszkańców powiatów niżańskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzeg

Uprzejmie informujemy, iż dnia 30.04.2014 dobiega końca realizacja projektu „Aktywne obywatelstwo”. W ramach współpracy nawiązanej przez Fundację „Fundusz Inicjatyw” z Samorządami ...

więcej +

aktualnosci2014-04-18 | Aktualizacja harmonogramu dyżurów w BPPiO w Stalowej Woli na kwiecień 2014

Informujemy, iż zmianie uległ harmonogram dyżurów doradców prawnych i obywatelskich na miesiąc kwiecień 2014 r. w Biurze Bezpłatnych Porad Prawnych ...

więcej +

aktualnosci2014-04-17 | Aktualizacja harmonogramu dyżurów w BPPiO w Nisku na kwiecień 2014

Informujemy, iż zmianie uległ harmonogram dyżurów doradców prawnych i obywatelskich na miesiąc kwiecień 2014 r. w Biurze Bezpłatnych Porad Prawnych ...

więcej +

aktualnosci2014-04-14 | Aktualizacja harmonogramu dyżurów w BPPiO w Stalowej Woli na kwiecień 2014

Informujemy, iż zmianie uległ harmonogram dyżurów doradców prawnych i obywatelskich na miesiąc kwiecień 2014 r. w Biurze Bezpłatnych Porad Prawnych ...

więcej +

archiwum aktualności projektu +

 

Aktywne obywatelstwo

Projekt „Aktywne obywatelstwo” porusza kwestie dialogu i społeczeństwa obywatelskiego, a także poradnictwa służącego lepszemu funkcjonowaniu tego społeczeństwa.

Dialog obywatelski polega na nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktu między sektorem publicznym a organizacjami pozarządowymi.

Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ma na celu wspieranie potencjału organizacji trzeciego sektora oraz wypracowanie, upowszechnianie
i wdrażanie standardów działania trzeciego sektora.

Jednym z działań, które będą realizowane przez naszą Fundację w projekcie „Aktywne obywatelstwo” realizowanym w ramach Poddziałania 5.4.2 jest poradnictwo obywatelskie i prawne.

Poradnictwo obywatelskie, według słownika terminologicznego SzOP PO KL, polega na udzielaniu osobom fizycznym i organizacjom pozarządowym porad na temat praw i obowiązków każdego obywatela. Jest to forma wsparcia osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w wyniku nieznajomości przepisów. Informacje przekazywane podczas porad mogą dotyczyć, np. spraw mieszkaniowych, rodzinnych, finansowych, świadczeń socjalnych i ubezpieczenia społecznego, zatrudnienia i bezrobocia, spraw imigracji i repatriacji, relacji z administracją publiczną, niepełnosprawności, pozbawienia wolności, spraw spadkowych, konsumenckich i własnościowych.

Natomiast poradnictwo prawne polega na udzielaniu osobom fizycznym porady prawnej lub informacji na temat obowiązującego stanu prawnego regulującego daną sprawę, wynikających prawach i obowiązkach, trybu i podmiotu właściwego do jej załatwienia, oraz pomocy
w opracowywaniu pisma dotyczącego danej kwestii prawnej. Poradnictwo prawne jest prowadzone przez osoby, które ukończyły wyższe studia prawnicze, w tym przez aplikantów sądowych, adwokackich, prokuratorskich, radcowskich i notarialnych oraz studentów prawa.

Dostęp do poradnictwa prawnego i obywatelskiego kształtuje społeczeństwo obywatelskie. Parlament Europejski w swojej rezolucji z 13.01.2009 r. w sprawie perspektyw rozwoju dialogu obywatelskiego, apeluje o współpracę państw członkowskich ze społeczeństwem obywatelskim na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Podstawą społeczeństwa obywatelskiego jest zainteresowanie jego członków sprawami społeczności, zaangażowanie i aktywne działanie na jej rzecz oraz poczucie odpowiedzialności. Otwartość instytucji publicznych na dialog i współpracę z obywatelami jest podstawowym warunkiem ich zaangażowania w proces stanowienia prawa i sprawowania władzy na wszystkich szczeblach.
 

Kapitał Ludzki   Unia Europejska - Europejski Funusz Społeczny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +