Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt: Aktywnie na rynku pracy

woj.: lubelskie

Menu:

 

Z ostatniej chwili

aktualnosci2011-10-31 | Podziękowania

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym - 31 października 2011 r. dobiega końca realizacja projektu „Aktywnie na rynku pracy”. Uczestnicy ...

więcej +

aktualnosci2011-10-28 | Efekty udziału w projekcie uczestników/czek grupy III i IV

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami wywiadów telefonicznych przeprowadzonych wśród byłych uczestników i uczestniczek projektu „Aktywnie na rynku pracy” po ...

więcej +

aktualnosci2011-10-21 | Ostatnie usługi w projekcie

Informujemy, iż w ubiegłym tygodniu zakończyły się dodatkowe moduły szkoleniowe oferowane naszym uczestnikom i uczestniczkom w ramach projektu „Aktywnie na ...

więcej +

aktualnosci2011-10-14 | Zakończenie dodatkowych modułów szkoleniowych dla gr. III i IV

Informujemy, że zakończyły się dodatkowe moduły szkoleniowe dla grupy III i IV zrealizowane dzięki oszczędnościom poczynionym w ramach projektu „Aktywnie ...

więcej +

aktualnosci2011-10-04 | „Organizacja usług kateringowych – poziom zaawansowany”

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym – 4 października rozpoczęły się zajęcia w ramach dodatkowego kursu „Organizacja usług kateringowych – poziom ...

więcej +

aktualnosci2011-10-03 | „Przygotowywanie i zarządzanie projektami unijnymi – poziom zaawansowany”

 Informujemy, iż w dniu dzisiejszym – 3 października rozpoczęły się zajęcia w ramach dodatkowego kursu „Przygotowywanie i zarządzanie projektami unijnymi ...

więcej +

archiwum aktualności projektu +

 

Usługi

Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje 4 typy działań:

 • indywidualne poradnictwo zawodowe,
 • grupowe poradnictwo zawodowe,
 • szkolenie,
 • 3 miesięczne staże lub praktyki zawodowe.

Indywidualne poradnictwo zawodowe:

Każdy z uczestników projektu weźmie udział w 3 godzinach zegarowych indywidualnego poradnictwa zawodowego w postaci 1 spotkania dwugodzinnego i 1 spotkania jednogodzinnego.

Usługa będzie obejmowała:

 • opracowanie Indywidualnego Planu Działania obejmującego:
  • identyfikację mocnych i słabych stron uczestnika,
  • nabycie umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia,
  • zmotywowanie do nabycia nowych kompetencji zawodowych,
  • poznanie preferencji uczestnika oraz określenie predyspozycji poszczególnych osób pod kątem wyboru miejsca odbywania stażu/praktyki zawodowej.
 • pomoc w sprecyzowaniu celów zawodowych, w stworzeniu profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych, które będą przedstawiane potencjalnym pracodawcom oferującym staże/praktyki.

Usługę będą świadczyć doradcy zawodowi w ramach Agencji Zatrudnienia (Certyfikat nr 5009) prowadzonej przez Fundację.

Grupowe poradnictwo zawodowe:

Dla każdej z grup przeprowadzone zostaną również 32-godzinne warsztaty grupowego poradnictwa zawodowego z zakresu:

 • rynku pracy i poruszania się po nim,
 • diagnozowania i oceny własnych możliwości, cech osobowości, zainteresowań oraz preferencji zawodowych,
 • tworzenia dokumentów aplikacyjnych,
 • przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentacji,
 • zwiększenia gotowości do zmian.

 Usługę będą świadczyć doradcy zawodowi w ramach Agencji Zatrudnienia (Certyfikat nr 5009) prowadzonej przez Fundację.

Szkolenia

W ramach projektu oferujemy także 4 szkolenia do wyboru:

 • „Grafika komputerowa” – w wymiarze 160 godzin dydaktycznych,
 • „Kadry i płace z obsługą Symfonii” – w wymiarze 180 godzin dydaktycznych, w tym 90 godzin zajęć teoretycznych i 90 godzin zajęć komputerowych,
 • „Organizacja usług kateringowych” – w wymiarze 180 godzin dydaktycznych, w tym 90 godzin zajęć teoretycznych i 90 godzin zajęć praktycznych,
 • „Przygotowywanie i zarządzanie projektami unijnymi” – w wymiarze 160 godzin dydaktycznych, w tym 80 godzin zajęć teoretycznych i 80 godzin zajęć komputerowych.

Szkolenia będą obejmować następujące zakresy tematyczne:

„Grafika komputerowa”:

 • Posługiwanie się oprogramowaniem do tworzenia grafiki wektorowej i rastrowej,
 • Przygotowanie wydruków czarno-białych i wyciągów barwnych,,
 • Automatyzacja pracy podczas opracowywania grafiki bitmapowej,
 • Projektowanie kompozycji graficznych wykorzystywanych w reklamie i wydawnictwach (program CorelDraw).

„Kadry i płace z obsługą Symfonii”:

 • Podstawowe zasady nawiązania stosunku pracy,
 • Obowiązki informacyjne wobec pracowników,
 • Rodzaje umów o pracę,
 • Zasady zawierania umów o pracę,
 • Zasady i konsekwencje odpowiedzialności pracowników,
 • Czas pracy i jego ewidencjonowanie,
 • Zasady udzielania urlopów,
 • Kontrola z inspekcji pracy,
 • Podstawy prawne ustalania wynagrodzeń,
 • Systemy i formy płac,
 • Obowiązki zakładów pracy wobec ZUS i Urzędów Skarbowych,
 • Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu,
 • Zajęcia komputerowe – obsługa programu Symfonia Kadry i Płace.

„Organizacja usług kateringowych”:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • Przygotowanie stanowiska pracy w kuchni,
 • Zaopatrzenie i magazynowanie w gastronomii,
 • Przyjmowanie zleceń i dobieranie menu,
 • Sporządzanie kalkulacji kosztów,
 • Obsługa klienta,
 • Serwowanie posiłków i napojów,
 • Sporządzanie zup i dodatków do zup, wybranych dań garmażeryjnych i barowych, sałatek warzywnych i owocowych, deserów oraz napojów,
 • Prowadzenie korespondencji i dokumentacji w placówce gastronomicznej.

„Przygotowywanie i zarządzanie projektami unijnymi”:

 • Źródła finansowania dla Programów Operacyjnych,
 • Fundusze strukturalne w latach 2007-2013,
 • Systematyka programów pomocowych,
 • Nowe zasady składania aplikacji o dotacje unijne 2007-2013,
 • Ubieganie się o dotację,
 • Stworzenie koncepcji projektu,
 • Określenie potencjalnych źródeł dofinansowania,
 • Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych,
 • Procedura oceny projektów,
 • Zajęcia praktyczne w pracowni komputerowej – m.in. praca z GWA i GWP.

Szkolenia realizowane będą w następujących terminach:

 • „Grafika komputerowa” – luty – marzec 2011
 • „Kadry i płace z obsługą Symfonii” – luty – marzec 2011
 • „Organizacja usług kateringowych” – maj - czerwiec 2011
 • „Przygotowywanie i zarządzanie projektami unijnymi” – maj – czerwiec 2011

Grupowe poradnictwo zawodowe oraz szkolenia będą realizowane od poniedziałku do piątku w wymiarze 6-8 godzin dziennie. Każde szkolenie zakończy się egzaminem po zdaniu, którego uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych (zgodnie ze wzorem MEN).

Staże/praktyki zawodowe

W ramach projektu, każdy z uczestników projektu zostanie skierowany na 3-miesięczny staż lub praktykę zawodową u pracodawcy (w zależności od tego, czy uczestnik będzie spełniał kryteria ustawowe do skierowania na staż).

Staże/praktyki będą dobierane zgodnie z określonym podczas poradnictwa zawodowego kierunkiem zawodowym oraz zgodnie z typem szkolenia, jakie wybiorą uczestnicy na etapie rekrutacji do projektu.

Stażystom/praktykantom zostanie przyznane stypendium, maksymalnie w wysokości  1290 zł netto miesięcznie oraz będą zwracane koszty przejazdów (także bilety miejskie). Uczestnikom stażu/praktyki zostaną także wydane przez pracodawcę zaświadczenia/opinie o ukończeniu stażu lub praktyki zawodowej potwierdzające nabytą wiedzę i umiejętności praktyczne.

Zachęcamy pracodawców do przyjęcia uczestników projektu "Aktywnie na rynku pracy" na 3-miesięczne staże/praktyki. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą staży.

W celu pozyskania stażystów/praktykantów należy wypełnić i przesłać za pośrednictwem poczty bądź dostarczyć osobiście załączony do wiadomości formularz dla pracodawców na adres Biuro Fundacji „Fundusz Inicjatyw” ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin.

Uczestnikom zapewniamy:

 • stypendium szkoleniowe w wysokości do 4 zł brutto za godzinę szkolenia,
 • stypendium stażowe w wysokości 1290 zł netto miesięcznie za odbywanie stażu/praktyki zawodowej,
 • wyżywienie w czasie grupowego poradnictwa zawodowego oraz szkoleń, w postaci obiadu i poczęstunku,
 • zwrot kosztów dojazdu, także bilety miejskie (dla osób zamieszkałych poza miejscem świadczenia usług),
 • zestaw materiałów szkoleniowych (skrypty, książki),
 • materiały pomocnicze (teczkę, długopis, notatnik).

Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej PO KL – Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, osoby, które opuszczą więcej niż 20% zajęć nie otrzymają żadnych potwierdzeń ukończenia szkolenia. Osoby takie będą również zobowiązane do zwrotu kosztów uczestnictwa w projekcie.

W przypadku przerwania przez uczestnika udziału w projekcie ze względu na podjęcie zatrudnienia Organizator co do zasady będzie mógł zwolnić uczestnika ze zwrotu kosztów uczestnictwa w projekcie.

Harmonogram usług realizowanych w ramach kursu "Grafika komputerowa"

Harmonogram usług realizowanych w ramach kursu "Kadry i płace z obsługą Symfonii"

Harmonogram usług realizowanych w ramach kursu "Organizacja usług kateringowych"

Harmonogram usług realizowanych w ramach kursu "Przygotowywanie i zarządzanie projektami unijnymi"

Harmonogram kursu "Grafika komputerowa - poziom zaawansowany"

Harmonogram kursu "Kadry i płace z obsługą Symfonii - poziom zaawansowany"

Harmonogram kursu "Organizacja usług kateringowych - poziom zaawansowany"

Harmonogram kursu "Przygotowywanie i zarządzanie proejktami unijnymi - poziom zaawansowany"

Kapitał Ludzki   Unia Europejska - Europejski Funusz Społeczny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego • start
 • oferta
 • dzialania
 • praca
 • polecamy
 • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +